Бібліотека – це той храм, де завжди народжується і зберігається духовність. Пам’ятаймо, що у давнину бібліотеку називали «дім життя», «притулок мудрості», «аптека для душі»

В. Сухомлинський

Інновації та трансфер технологій: від ідеї до прибутку

Інновації та трансфер технологій: від ідеї до прибутку : матеріали 3-ої міжнар. наук.-практ. конф., 4-6 квіт. 2012 р. / редкол. В.Я. Швець та ін ; Держ. вищ. навч. закл. «Нац. гірн. ун-т». - Д. : НГУ, 2012. - 194 с.

Викладено тези доповідей учасників ІІІ міжнародної науково-практичної конференції «Інновації і трансфер технологій : від ідеї до прибутку», яка відбулася 4-6 квітня 2012 року в м. Д.у. На конференції було розглянуто сучасні проблеми у сфері інновацій і трансферу технологій, обговорено шляхи їх розв’язання, внесено пропозиції та рекомендації щодо розбудови національної інноваційної системи України.