Бібліотека – це той храм, де завжди народжується і зберігається духовність. Пам’ятаймо, що у давнину бібліотеку називали «дім життя», «притулок мудрості», «аптека для душі»

В. Сухомлинський

Нові надходження

Высокоэнергетические системы, процессы и их модели : сб. науч. тр. / [отв. ред. В. В. Соболев] ; Гос. высшее учебное заведение "Нац. горный ун-т", Гос. высшее учебное заведение "Укр. гос.…
Геологія з основами геоморфології : підручник / Г. І. Рудько, О. М. Адаменко, О. В. Чепіжко, М. Д. Крочак ; Івано-Франківський нац. техн. ун-т нафти і газу, Одеський нац. ун-т.…
Гринько Н. К. Недра духовной культуры горного дела / Н. К. Гринько, В. Д. Грунь, В. Г. Лунев. – М. : Типография Имидж-пресс, 2011. – 369 с.
Деталі машин: методи розрахунків, задачі та проблемні завдання, автоматизоване проектування : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / В. Г. Нечепаєв, В. П. Блескун, В. П. Оніщенко, В. С.…
Калашникова О. Л. Основи мистецтвознавчої експертизи та вартісної оцінки культурних цінностей : підручник / О. Л. Калашникова. – К. : Знання, 2006. – 477 с., 48 с. іл. – (Сер.…
Наукові засади формування та використання економічного потенціалу : монографія / за заг. ред. В. Я. Швеця, В. М. Соловйова ; М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Богдана…
Розширення сировинної бази підземного Кривбасу за рахунок залучення до видобутку магнетитових кварцитів / М. К. Короленко, М. І. Ступнік, В. О. Калініченко, В. В. Перегудов, В. П. Протасов. – Кривой…
Романченко С. Б. Пылевая динамика в угольных шахтах. Т. 6 : Промышленная безопасность ; кн. 9 / С. Б. Романченко, Ю. Ф. Руденко, В. Н. Костеренко. – М. : Горное…
Система уголь-газ в углеводородах угольного генезиса / В. В. Соболев, А. С. Поляшов, В. В. Зберовский, А. А. Ангеловский, И. Ф. Чугунков ; М-во образования и науки Украины, Гос. высшее…
Совершенствование транспортных схем выдачи руды для условий ОАО «Южный ГОК» / М. К. Короленко, В. В. Перегудов., К. А. Федин, А. В. Романенко, В. П. Протасов. – Кривой Рог :…
Сторінка 1 з 2