Бібліотека – це той храм, де завжди народжується і зберігається духовність. Пам’ятаймо, що у давнину бібліотеку називали «дім життя», «притулок мудрості», «аптека для душі»

В. Сухомлинський

Видання редакційно-видавничого відділу НГУ 2012

Ресурсне забезпечення діяльності підприємств : персонал, основні засоби, оборотні, нематеріальні та фінансові активи : матеріали 1-ої міжнар. наук.-практ. конф. 25-27 квіт. 2012 р., м. Дніпропетровськ / редкол. В.Я. Швець та…
Розширюючи обрії : 7-ий міжнар. форум студ. і молодих учених, 29-30 берез., 2012 : зб. тез. Т. 1 / редкол. О.Г. Вагонова та ін. ; за ред. О.І. Шарова, С.І.…
Розширюючи обрії : 7-ий міжнар. форум студ. і молодих учених, 29-30 берез., 2012 : зб. тез. Т. 2 / редкол. В.І. Прокопенко та ін. ; за ред. О.І. Шарова, С.І. Кострицької…
Рудаков Д.В. Математичні методи в охороні підземних вод : навч. посіб. / Держ. вищ. навч. закл. «Нац. гірн. ун-т». - Д. : НГУ, 2012. - 158 с. + CD.
Русских В.В. Параметры взрывозащитных устройств для гашения ударных воздушных волн при подземной добыче руд : монографія / В.В.Русских, А.В.Яворский, Е.А.Яворская ; Гос. высш. учеб. заведение «Нац. горн. ун-т». - Д.…
Соболев В.В. Физика горных пород / В.В.Соболев, А.П.Стариков ; Гос. высш. учеб. заведение «Нац. горн. ун-т». - Д.; Донецк : Донбасс, 2012. - 455 с.  
Сучасне буття філософії : матеріали всеукр. філософ. читань, 27 листоп. 2011 р. / відповід. ред. Ю.О. Шабанова ; Держ. вищ. навч. закл. «Нац. гірн. ун-т». - Д. : НГУ, 2012. -…
Таран И.А. Трансмиссии шахтных дизелевозов : монографія / Гос. высш. учеб. заведение «Нац. горн. ун-т». - Д. : НГУ, 2012. - 255 с. + CD.
Технология селективной отработки тонких угольных пластов : монографія / В.И.Бузило, А.Г.Кошка, В.П.Сердюк, В.И.Сулаев ; Гос. высш. учеб. заведение «Нац. горн. ун-т». - Д. : НГУ, 2012. - 138 с. +…
Технолого-экологический инжиниринг при обогащении полезных ископаемых : учеб. пособие / А.Д.Полулях, П.И.Пилов, А.И.Егурнов, Д.А.Полулях ; Гос. высш. учеб. заведение «Нац. горн. ун-т». - Д. : НГУ, 2012. - 712 с.…