Бібліотека – це той храм, де завжди народжується і зберігається духовність. Пам’ятаймо, що у давнину бібліотеку називали «дім життя», «притулок мудрості», «аптека для душі»

В. Сухомлинський

«Я в світі щиро працював, я сіяв те, що Бог послав…» П. Чубинський

Чередниченко Д. С. Павло Чубинський / Дмитро Чередниченко. – Київ : Видавничий Дім «Альтернативи», 2005. – 374 с. – (Особистість і доба).
Білоусов Є. В. Як Михайло Вербицький та Павло Чубинський Пісню склали // Славетні імена України : для дітей серед. шк. віку / Євген Білоусов. – Київ : Просвіта, 2003. – Кн. 1. –…
  Коляда І. Науково-культурницька та громадська діяльність П. П. Чубинського (за матеріалами спогадів сучасників) / Ігор Коляда // Краєзнавство, 2012. – № 1. – С. 66-73.
Котенко А. Л. Етнографічно-статистична експедиція П. Чубинського в Південно-Західний край / А. Л. Котенко // Український історичний журнал, 2014. – № 3. – С. 128-151.
  Євсєєва Г. П. «Ще не вмерла України ні слава, ні воля!» (гімн України визнаний найкращим) / Галина П. Євсєєва // Бористен, 2013. – № 10. – С. 30-31.
Стех Я. До 175-річчя дня народження та 130-річчя смерті автора слів українського гімну Павла Чубинського / Ярослав Стех (Канада) // Бористен, 2015. – № 2 (283). – С. 34-36.
Панченко В. «Сила черноземная наш Чубинский...» : [об авторе Гимна Украины, этнографе и фольклористе] / Владимир Панченко // Зеркало недели, 2006. – 1-7 июля (№25). – С.21.
  Шпак В. Павло Чубинський. Забута доля / Віктор Шпак // Урядовий кур'єр, 2006. – 23 вересня (№178). – С.10.