Баранський П. І. Кінетичні ефекти в багатодолинних напівпровідниках

Баранський П. І. Кінетичні ефекти в багатодолинних напівпровідниках : монографія / П. І. Баранський, О. Є. Бєляєв, Г. П. Гайдар ; НАН України, Ін-т фізики ніпівпровідників ім. В. Є. Лашкарьова. – Київ : Наук. думка, 2019. – 447 с. – (Проект “Наукова книга”).

 

У монографії розглянуто механізми формування анізотропії термоелектричних і термомагнітних явищ у напівпровідниках; виявлено особливості кінетичних ефектів у кремнії, германії та фосфіді   галію;

проаналізовано специфіку впливу направленої пружної деформації, іонізуючого випромінювання та теплових полів на кінетику електронних процесів у багато долинних напівпровідниках  у разі фіксованих характеристик зовнішніх умов; встановлено закономірності змін кінетичних коефіцієнтів унаслідок послідовного впливу гамма-опромінення досліджуваних об’єктів з наступним використанням відомих деформаційних навантажень, а також електричних і магнітних полів заданої напруженості.