Блінов І. В. Теоретичні та практичні засади функціонування конкурентного ринку електроенергії

Блінов І. В. Теоретичні та практичні засади функціонування конкурентного ринку електроенергії / І. В. Блінов ; НАН України, Ін-т електродинаміки. – Київ : Наук. думка, 2015. – 215 с. – (Проект “Наукова книга” (Молоді вчені)).

 

У монографії наведено особливості та короткий опис основних сегментів конкурентної моделі ринку електроенергії – ринку двосторонніх договорів та балансувального ринку електроенергії (РДДБ). Виконано огляд та подано загальні рекомендації міжнародних стандартів щодо реалізації інформаційних систем, які дають змогу забезпечити ефективний та безпечний обмін даними та інформаційними повідомленнями між учасниками ринку електричної енергії. Наведено особливості та приклади побудови об’єктно-орієнтованих моделей сегментів РДДБ, що базуються на загальній гармонізованій рольовій моделі європейського ринку електроенергії.

Викладено особливості розв’язання задачі розрахунків результатів аукціону з куплі-продажу електричної енергії, зокрема наведено результати аналізу існуючих форм подання заявок та пропозицій, визначено особливості їх використання та запропоновано методи і моделі врахування заявок різних типів залежно від методів оптимізації добового  балансу між попитом та пропозицією. Проаналізовано сучасні способи врахування мережевих обмежень на ринку «на добу наперед», що використовуються в країнах Європи.