Донец Г. А. Числовые графы и построение дискретных образов

Донец Г. А. Числовые графы и построение дискретных образов / Г. А. Донец, И. В. Сергиенко ; НАН Украины, Ин-т кибернетики им. В. М. Глушкова. – Киев : Наук. думка, 2014. – 301 с. – (Проект «Наукова книга»).

 

Монографія складається з двох частин. У першій частині викладено новий підхід до представлення графів, а саме у вигляді двох множин дійсних чисел та породжувальної функції. Перевага такого підходу порівняно з традиційним представленням графів полягає в значній економії пам`яті при розміщенні даних у комп’ютері. Це є базою для створення удосконалених алгоритмів розв’язування багатьох практичних задач на графах. У другій частини викладено методи побудови дискретних образів з елементів, що називаються шаблонами. Це набори чисел, адекватні набору фарб, якими зафарбовані дані шаблону. Проблема зводиться до розв’язування системи лінійних рішень  у класі лишків за скінченним модулем, рівним кількості заданих фарб.