Механіка двофазних потоків. У 4-х т. Т. 1. Механіка двофазних потоків “газ-тверді частини”

Механіка двофазних потоків. У 4-х т. Т. 1. Механіка двофазних потоків “газ-тверді частини” / А. Ф. Булат, О. І. Волошин ; за ред. О. І. Волошина ; НАН України, Ін-т геотехн. механіки ім. М. С. Полякова. – Київ : Наук. думка, 2019. – 91 с.

 

Перший том присвячено створенню основ фундаментальної теорії руху двофазних потоків «газ-тверді частинки» в полі дії віброаеродинамічних сил. Розглянуто фізично обґрунтовану математичну модель руху двофазних потоків «газ-тверді частинки», яку розроблено з використанням механіки гетерогенних середовищ. Отримано систему диференціальних рівнянь  у частинних похідних відносно швидкостей фаз, яка замикається рівняннями стану для газу і квазігазу частинок, а також умовою повноти об’єму. Наведено результати фізичного моделювання та ідентифікації параметрів процесу транспортування потоків «газ-тверді частинки».