Назарчук З. Т. Метод акустичної емісії в діагностуванні корпусів реакторів атомних електростанцій

Назарчук З. Т. Метод акустичної емісії в діагностуванні корпусів реакторів атомних електростанцій / З. Т. Назарчук, І. М. Неклюдов, В. Р. Скальський ; НАН України, Нац. наук. центр “Харків. фіз.-техн. ін-т”, Фізико-механ. ін-т ім. Г. В. Карпенка. – Київ : Наук. думка, 2016. – 306 с. – (Проект “Наукова книга”).

 

У монографії описано методологічні засади і можливості застосування засобів неруйнівного акустико-емісійного контролю стану корпусів реакторів атомних електростанцій. Запропоновано новий підхід до оцінювання ступеня пошкодженості конструкційних матеріалів унаслідок їх тривалого експлуатування під дією водневого чинника і механічного навантаження. На результатах досліджень базуються методики акустико-емісійного діагностування. Для їх практичного застосування на діючих об’єктах розроблено технічні засоби, що використовують радіорелеметричну передачу даних. Засоби можуть працювати в режимі on-line і, таким чином, забезпечувати безперервний акустико-емісійний моніторинг зародження чи розвитку тріщиноподібних дефектів у структурі матеріалу. Попереднє випробовування створеної апаратури показало її ефективність під час  проведення діагностичних робіт.