Степанюк Л. М. Геохімія двопольовошпатових гранітоїдів середнього Придніпров’я = Gheochemistry of two-feldspar granites of the middle Dnieper

Степанюк Л. М. Геохімія двопольовошпатових гранітоїдів середнього Придніпров’я = Gheochemistry of two-feldspar granites of the middle Dnieper : монографія / Л. М. Степанюк, С. І. Курило ; НАН України, Ін-т геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М. П. Семененка. – Київ : Наук. думка, 2019. – 207 с. : 6 л. іл. – (Проект “Наукова книга”).

 

У монографії викладено результати дослідження двопольовошпатових гранітоїдів Середньопридніпровського мегаблока Українського щита. Висвітлено особливості складу цих гранітоїдів та їхніх мінералів. З`ясовано внутрішню будову кристалів циркону, обґрунтовано можливість їх використання для радіогеохронологічного датування локальним методом. Уточнено вік зазначених гранітоїдів регіону, вперше показано, що вони формувалися протягом майже 200 млн років у мезо-неоархеї. Визначено вікові межі формування порід аульської серії Інгулецької брили і встановлено два етапи їх мігматизації. З`ясовано геохімічну спеціалізацію гранітоїдів. Уперше виявлено прямий зв`язок між первинним ізотопним відношенням стронцію у двопольовошпатових гранітоїдах із вмістом у них барію, лантану і церію, що відображує роль корової речовини у формуванні цих порід.