Верпаховська О. О. Зображення глибинної будови геологічного середовища із застосуванням сейсмічної міграції поля рефрагованих хвиль = The image of the depth structure of the geological medium with the using of the seismic refraction migration

Верпаховська О. О. Зображення глибинної будови геологічного середовища із застосуванням сейсмічної міграції поля рефрагованих хвиль = The image of the depth structure of the geological medium with the using of the seismic refraction migration / О. О. Верпаховська, В. М. Пилипенко ; НАН України, Ін-т геофізики ім. С. І. Субботіна. – Київ : Наук. думка, 2019. – 158 с. – (Проект “Наукова книга”).

 

Метод сейсмічної міграції спостереженого хвильового поля має важливе значення для сучасної обробки даних сейсморозвідки. Сформоване за цим методом динамічне зображення глибинного розрізу значно полегшує подальший етап інтерпретації сейсмічних даних, оскільки дає змогу коректно і достатньо детально відобразити геологічну будову глибинного розрізу з усіма наявними в ньому порушеннями і цільовими об’єктами сейсморозвідки. Наведено методику формування глибинного зображення середовища із застосуванням скінчено-різницевої міграції поля рефрагованих хвиль, яку розроблено в Інституті геофізики ім. С. І. Субботіна НАН України у двовимірному і тривимірному варіантах для обробки хвильового поля, зареєстрованого у віддаленій зоні джерела. Огляд наукової літератури показав, що зазначена модель не має аналогів у світовій практиці.