Заміщення природного газу альтернативними паливами

Заміщення природного газу альтернативними паливами / І. М. Карп, Є. Є. Нікітін, К. Є. П’яних, К. К. П’яних ; НАН України, Ін-т газу. – Київ : Наук. думка, 2019. – 230 с. – (Проект “Наукова книга”).

Розглянуто стан проблеми заміщення природного газу альтернативними паливами, наведено можливі обсяги заміщення та ресурсну базу.  Значну увагу приділено технологіям газифікації вуглецевмісної сировини. Дано рекомендації щодо вибору технології газифікації залежно від її призначення та виду вихідного палива.  Вказано можливі напрями використання коксозольного залишку. Наведено результати досліджень і приклади впровадження процесу спалювання біопалива в обертових печах. Окремі розділи присвячено заміщенню природного газу в об’єктах розподіленої енергетики та комунально-побутового сектору. Наведено приклади конкретних проектів, що базуються на найпридатніших можливих технологіях.