Лагутін В. Д. Гроші та грошовий обіг : навч. посіб.

Лагутін В. Д. Гроші та грошовий обіг : навч. посіб. / В. Д. Лагутін. – 4-те вид., перероб і доп. – Київ : Знання, 2002. – 199 с. – ( Серия «Вища освіта ХХI століття»).

У посібнику розглядаються найважливіші питання нормативного курсу «Гроші та кредит», який читається студентам економічних спеціальностей. В кінці кожного розділу наводяться контрольні запитання. Важлива перевага книги – комплексний підхід до аналізу досить складних проблем теорії грошей. Перше видання посібника вийшло друком у 1998 р. і визнано одним із кращих в Україні з цієї тематики. Четверте видання суттєво перероблено і доповнено відповідно до змін у вітчизняному законодавстві і практиці грошового обігу.