Перевірка на текстові запозичення

У разі виникнення питань звертайтесь:

· організаційні – директор бібліотеки Онищенко Г. А. E-mail: onyshchenko.g.a@nmu.one

· технічні – завідувач відділу автоматизації та комп’ютеризації Святошенко В. О. E-mail: sviatoshenko.v.o@nmu.one

· завідувач відділу бібліотеки Лоздан Л. В. E-mail: lozdan.l.v@nmu.one

· завідувач відділу бібліотеки Недайвода Т. О. E-mail: nedaivoda.t.a@nmu.one

Сервіс перевірки на плагіат Unicheck

https://unicheck.com/uk-ua?utm_campaign=footer&utm_medium=email&utm_source=trigger

Для вирішення технічних питаннь доєднуйтесь до команди у TEAMS за посиланням :

https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3a038e1744381c45879669a476cd71430e%40thread.tacv2/%25D0%259E%25D0%25B1%25D1%2589%25D0%25B8%25D0%25B9?groupId=b431cd29-46df-4b96-8cbf-a97c71dfdce8&tenantId=6cbb82a7-8f8b-4e21-8922-e8dd1f03e636