Історія бібліотеки

Науково-технічна бібліотека Національного технічного університету «Дніпровська політехніка» (м. Дніпро) найстаріша науково-технічна і найбільша бібліотека закладів вищої освіти в регіоні.

Бібліотека виникла разом із заснуванням в 1899 р. Катеринославського Вищого гірничого училища, перетвореного в 1912 р. на Катеринославський гірничий інститут, з 1926 р. – Дніпропетровський гірничий інститут, 1993 р. – Державна гірнича академія України, 1997 р. – Національна гірнича академія України, 2002 р. – Національний гірничий університет, 2010 р. – Державний вищий навчальний заклад «Національний гірничий університет», 2017 р. – Національний технічний університет «Дніпровська політехніка».

В основу створення бібліотеки покладені книжкові зібрання, передані одним з перших ректорів університету проф. М.І. Лебедєвим. В перші роки існування фонди бібліотеки формувалися за рахунок пожертв. У журналі «Известия Екатеринославского Высшего горного училища», який видавався з 1905 року, публікувалися списки дарувальників із зазначенням кількості подарованих книг.

В даний час частину фонду бібліотеки складають іменні колекції книг професорів Л.Д. Шевякова, Я.Є. Некрасовського, О.М. Терпигорєва, С. А. Волотковського й інших видатних діячів гірничої науки, геології, механіки і т.ін. з автографами авторів.

У чому полягає своєрідність бібліотеки? Насамперед, у багатстві й унікальності її фондів. Тривалий термін існування бібліотеки сприяв тому, що в її книгосховищі нагромадилося багато видань, які є книжковими раритетами. У фондах бібліотеки зберігаються журнали: «Горный журнал» з 1826 р., «Известия Геолкома» з 1883 р., «Электричество» з 1888 р., «Уголь» з 1925 р. Серед рідкісних книг слід зазначити: Георга Агріколи «О горном деле и металлургии» (1563 р.), Ісаака Ньютона «Философия природы» (1769 р.), Галілео Галілея «Диалог» (1813 р.), «История электричества» (1771 р.) та ін. У фондах бібліотеки є колекції книг латинською, німецькою, французькою, англійською, польською мовами, виданих у відомих друкарнях Європи. Сьогодні фонди бібліотеки складають близько 1 млн. примірників і, як і раніше, щорічно частина фондів поповнюється за рахунок подарованих книг. Ця традиція була відновлена в університеті в роки незалежності України. Щорічно в день заснування вузу проводиться «Свято друзів книги». У цей день збираються всі ті, хто подарував книзі друге життя, наблизив її до широкого кола читачів.

Основним засобом поповнення фондів є нові надходження з видавничих фірм, книготорговельних організацій, книжкового колектора і т.п. При фінансовій підтримці керівництва університету бібліотека щорічно одержує до 20 тис. прим. книг, понад 300 найменувань вітчизняних і іноземних журналів і близько 40 найменувань газет. Значні асигнування (до 300 тис. грн. на рік), які виділяються на комплектування фондів, збільшуються щорічно. Поповнення фонду бібліотеки здійснюється і за рахунок монографій, підручників, навчальних посібників, підготовлених викладачами і співробітниками вузу і виданих в університетському видавництві. Усе це дає можливість утримувати фонди на рівні читацького попиту.

У 1999 році бібліотека відзначила своє 100-річчя і за цей період пройшла ряд етапів у своєму розвитку.

З 1903 року паралельно існували дві бібліотеки гірничого університету – наукова (основна) і студентська (технічна читальня). Кожна бібліотека мала свої адміністрацію, асигнування і штати.

Перші кроки розвитку бібліотеки висвітлені в ювілейному збірнику, випущеному до 25-річчя з моменту заснування. У ньому сказано: 
«У даний час, за кількістю наявних у бібліотеці книг і комплектів журналів, бібліотека ця є найбільшою науковою бібліотекою міста…»* У ювілейному році фонди бібліотеки нараховували відповідно до звіту близько 17 тис. найменувань книг і журналів, що складали понад 102 тис. томів і номерів журналів.

У 30-і роки бібліотека стала опорною науковою бібліотекою вузів міста і набула великої популярності серед науковців. Вона обслуговувала викладачів, співробітників і студентів усіх вузів міста і регіону.

У 30-і роки значна частина фондів була передана для комплектування бібліотек, що виділилися зі складу гірничого університету, – металургійної академії і хіміко-технологічного університету, а також бібліотеки Донецького технічного університету і низки інших навчальних і наукових закладів.

З 1937 року бібліотека стала належати тільки гірничому університету.

До початку 1941 року фонди основної бібліотеки нараховували близько 250 000 томів, а студентської – понад 150 000.

На початку Великої Вітчизняної війни найбільш цінні книги і журнали були евакуйовані разом з університетом, але основна частина фондів залишалася в окупованому місті. Під час війни бібліотека гірничого університету виконувала функції книгосховища вузівських бібліотек міста. При звільненні міста будинок університету був спалений. Під час пожежі загинула значна частина фондів обох бібліотек, а саме: книжкові раритети, частина навчальної літератури, майже вся гуманітарна і художня література, частина вітчизняної періодики, весь фонд іноземної літератури і картографічні видання. Було знищено все устаткування бібліотеки, бібліотечні каталоги і картотеки. У дуже важких умовах, практично з нуля, відновлювалася бібліотека, завдяки самовідданості її співробітників: І.В. Звєрєвій, Є.К. Крижанівській, С.О. Маковській. 

Після повернення з евакуації бібліотека розпочала свою роботу в приміщенні студентського гуртожитку № 1. У 1946 році бібліотека стала єдиною і відтоді називається науково-технічною.

У подальшому, до здобуття Україною державної незалежності, бібліотека університету продовжувала активно розвиватися і поступово набула значення однієї з провідних бібліотек країни. Вона і зараз залишається одним із найбільших та найвідоміших осередків науки і культури.

Щорічно бібліотека гірничого університету обслуговує близько 50 тис. читачів, які користуються послугами 6 читальних залів і 3 абонементів. Щодня бібліотеку відвідують понад 2 тис. читачів.
Найважливішим напрямком у діяльності працівників бібліотеки є розкриття для читачів найбагатших книжкових фондів, публікації в пресі, виступи на конференціях, читаннях і т.п. Регулярно видаються біобібліографічні покажчики праць відомих вчених університету: академіків О.М.Динника, Г.Г. Півняка, професорів Я.І. Грдіни, В.І. Кармазіна, П.М. Леонтовського, К.Ф. Тяпкіна, О.В. Колоколова. Для студентів і аспірантів проводиться цикл занять, який знайомить з інформаційними ресурсами бібліотеки.

Сучасний етап розвитку науково-технічної бібліотеки характеризується зміною певних пріоритетів. До традиційних видів діяльності бібліотек: збереження і збільшення книжкових колекцій, обслуговування читачів і т.п., додалися функції інформаційних центрів. Читачі бібліотеки мають можливість поряд із друкованими джерелами інформації користуватися електронними ресурсами. Для створення спеціальної інформаційної бази і для оперативного обслуговування користувачів у бібліотеці функціонують спеціалізовані читальні зали. Одним з провідних напрямків розвитку бібліотеки є удосконалювання інформаційних технологій: комп’ютеризуються читальні зали, відділи обслуговування і внутрішні підрозділи. З 1999 року ведеться електронний каталог. Переведена в електронну форму картотека журнальних статей. Локальна комп’ютерна мережа забезпечує процес створення і використання електронного каталогу. У 2002 році відкрита електронна читальна зала.

Незважаючи на те, що бібліотека гірничого університету є науково-технічною, у її фондах значне місце займає література гуманітарного напрямку. Це унікальний фонд подарункових книг, книжок-крихіток, художніх альбомів, художньої літератури і т.п. Бібліотека виконує важливу соціальну функцію: є центром культурного обміну, берегинею духовних цінностей. При бібліотеці функціонує найстаріша літературна студія «Уголек». Своїм народженням студія зобов’язана Н.О. Фоменковій, яка понад 20 років керувала бібліотекою. Своє друге народження студія одержала з приходом поетеси Г.Д. Сідлецької. В даний час багато слухачів студії є членами міжрегіонального союзу письменників. Твори слухачів друкуються в популярних журналах «Бористєн», «Крила», вузівській, міських, обласних газетах. До ювілею університету випущена поетична збірка «Гірничі обрії». Окремі слухачі мають свої персональні поетичні збірки. Більше десяти поетичних збірок випустив професор кафедри підземної розробки родовищ, член міжрегіонального союзу письменників О.В. Колоколов. Свої поетичні збірки видали також З.П.Кравченко («Пробую небо», «Легенди давніх греків»), В.П. Кузьминський («Я счастлив тем…»), Т.М. Валова («Я не одна на земле»). Протягом року видаються поетичні буклети всіх слухачів студії.

І, звичайно ж, найголовніше в житті бібліотеки – це її люди. Читачів бібліотеки обслуговують висококваліфіковані фахівці. Понад 30 років віддали бібліотеці Л.Г. Шаповалова, В.В. Будько, В.Я. Штефан, Г.О. Ромашко, М.Ф. Єлінська., К.О. Заблудовська, К.В. Кучер, Р.М. Швець, Т.І. Ярова.

За більш як 100 років існування бібліотека пройшла нелегкий шлях, здобуваючи високий авторитет і повагу читачів, свій імідж. Колектив бібліотеки вступив у XXI сторіччя з багатим практичним досвідом. Ми повні творчих задумів і планів, пов’язаних із забезпеченням широкого доступу до знань і інформаційних ресурсів.