Абонемент навчальної та науково-технічної літератури

Кімната: 1/4

Зав. підрозділу: Ягодіна Вікторія Станиславівна

Відділ забезпечує студентів, аспірантів, викладачів та співробітників університету підручниками, словниками та довідниками з загальноосвітніх і спеціальних дисциплін.

Користувачі можуть отримати з фондів бібліотеки в тимчасове користування не тільки навчальніі, а й наукові, довідкові та інші видання з усіх галузей знань за індивідуальними замовленнями.

Постійно діючі виставки «Ректори університету» та «Новинки учбових видань» знайомлять читачів з історією університету та новими книжковими надходженнями.