Електронна читальна зала

Кімната: 1/8

Зав. зали: Лоздан Лариса Василівна

Складовою частиною відділу Автоматизації та комп`ютеризації є електронна читальна зала, яка функціонує так само з 2003 р. До послуг користувачів надано 4 АРМ та загальний фонд більш ніж 1700 електронних носіїв. Серед них РЖ з гірничої справі та електротехніки, додатки до комп’ютерних журналів, видання редакційно-видавничого відділу університету, автореферати, звіти про НДР співробітників та методичні вказівки кафедр уніеврситету.

Ціми матеріалами постійно поповнюється репозиторій університету (повнотестове сховище документів) http://ir.nmu.org.ua/.