Студентська читальна зала №1 технічної та наукової літератури

Кімната 1/3

Зав. зали: Курмельова Вікторія Володимирівна

У фонді зали знаходяться видання природничого і технічного напрямків: з математики, фізики, хімії, геології, гірничої справи, екології, матеріалознавства тощо, в тому числі, навчальні посібники, довідники, енциклопедії, словники.

Тут можна замовити видання з означених галузей знань із книгосховища.

Студенти можуть також скористатися методичними вказівками, підготовленими викладачами гірничого, геологорозвідувального, механіко-машинобудівного факультетів та факультету будівництва і геомеханіки.

В залі знаходяться Державні стандарти і каталоги промислового обладнання.