Відділ автоматизації та комп’ютеризації

Кімната: 5-А

Зав. відділу: Святошенко Володимир Олександрович

В січні 2003г. був створений відділ Автоматизації і комп’ютеризації бібліотечно-інформаційних процесів як новий самостійний структурний підрозділ бібліотеки.

На сьогодні доступ до ресурсів в бібліотеці забезпечують сервер, 40 комп’ютерів та зона wi-fi покриття в читальних залах бібліотеки. З них 27 – автоматизованих робочих місця для спіробітників, 11 – для читачів, 8 принтерів і термо-принтерів, сканер. Доступ до Internet забезпечено з 11 ПК. 

На базі технічної платформи бібліотеки розгорнуто потужну інформаційну систему з підтримкою віртуалізації сервісів, яка включає як локальні ресурси (АБІС — сервер та клієнтські міста) так и глобальні (сервер бібліотеки,WEB-сайт бібліотеки (http://lib.nmu.org.ua) репозиторій – електронний архів документів університету (http://ir.nmu.org.ua);, сервер зберігання медіа ресурсів університету (http://media.nmu.org.ua).) та підсистему резервування.