Геомеханіка створення підземної інфраструктури при видобуванні руд із застосуванням емульсійних вибухових речовин

Геомеханіка створення підземної інфраструктури при видобуванні руд із застосуванням емульсійних вибухових речовин : монографія / М. М. Кононенко, О. Є. Хоменко, І. Л. Коваленко, І. Г. Миронова, А. В. Косенко ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т «Дніпровська політехніка». – Дніпро : Журфонд, 2024. – 252 с. – Режим доступу: https://ir.nmu.org.ua/handle/123456789/166606

Монографія присвячена вирішенню наукової проблеми з геомеханіки створення підземної інфраструктури при видобуванні руд із застосуванням емульсійних вибухових речовин на основі встановлених закономірностей формування зон зминання, інтенсивного подрібнення та тріщиноутворення навколо зарядної порожнини, що утворюється в масиві порід під дією вибуху, а також зміни густини і швидкості детонації емульсійних вибухових речовин за довжиною колонки заряду, що сформовано при різних кутах нахилу свердловин. Встановлені закономірності складають основу методик розрахунку параметрів буропідривних робіт для створення підземної інфраструктури при видобуванні руд, а також розрахунку працездатності як емульсійних, так і інших промислових вибухових речовин за ступенем реалізації швидкості детонації.

Монографія призначена для широкого кола інженерно-технічних працівників, гірничих інженерів гірничорудної промисловості, науково-дослідних і проєктних організацій. Може бути використана у навчальному процесі закладів вищої та середньої професійної освіти при викладанні дисциплін з гірництва.