Бізнес і права людини в Україні: проблеми та рішення під час війни і повоєнного відновлення

Бізнес і права людини в Україні: проблеми та рішення під час війни і повоєнного відновлення : збірник матеріалів 2-го Всеукр. конкурсу наук. робіт / [за заг. ред. Устименка В. А.] ; НАН України, Держ. установа “Ін-т економіко-правових досліджень ім. В. К. Мамутова”. – Київ : ВАІТЕ, 2023. – 406 с.

Збірник  містить матеріали наукових і експертних досліджень з питань бізнесу та прав  людини під час війни і повоєнного відновлення, що підготовлені учасниками II-го Всеукраїнського конкурсу наукових робіт здобувачів вищої освіти  та молодих вчених, присвяченого 25-річчю заснування інституції Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, а також провідними вітчизняними науковцями й експертами. Висвітлюються теоретичні та практичні аспекти різнобічних проблем і можливих рішень щодо гарантування забезпечення та належного захисту комплексу прав людини державною і місцевою владою та суб’єктами господарювання під час правового режиму воєнного стану в Україні, відновлення і сталого розвитку нашої держави у повоєнний період.

Для науковців, викладачів, аспірантів і студентів різних спеціальностей закладів вищої освіти, працівників органів державної влади та органів місцевого самоврядування, фахівців-практиків, суб’єктів господарювання та їх об’єднань, широкої зацікавленої громадськості.