Богаєнко В. О. Математичне та комп’ютерне моделювання в задачах гідрогеоміграційної динаміки / В. О. Богаєнко, О. М. Булавацький, О. М. Хіміч

Богаєнко В. О. Математичне та комп’ютерне моделювання в задачах гідрогеоміграційної динаміки / В. О. Богаєнко, О. М. Булавацький, О. М. Хіміч ; НАН України, Ін-т кібернетики ім. В. М. Глушкова. – Київ : Наукова думка, 2022. – 250 с. – (Проєкт “Наукова книга”).

У праці подано результати досліджень у галузі математичного моделювання динаміки процесів геофільтрації та масоперенесення, що протікають у складних гірничо-геологічних умовах. Наведено кількісні моделі на базі апарата інтегро- диференціювання нецілого порядку для опису аномальних міграційних процесів у системах зі складною просторово-часовою структурою, для яких характерними є ефекти пам’яті та просторової не локальності. Наведено алгоритм оптимізації обчислень на базі апроксимації ядер дробових похідних і паралельні алгоритми лінійної алгебри, що застосовуються в процесі розв’язування дробово-диференціальних рівнянь.

Для фахівців у галузі прикладної математики, аспірантів, студентів вищих навчальних закладів, які вивчають методи математичного та комп’ютерного моделювання.