Булавін Л. А. Статистична теорія конденсації / Л. А. Булавін, М. В. Ушкац

Булавін Л. А. Статистична теорія конденсації / Л. А. Булавін, М. В. Ушкац ; НАН України, М-во освіти і науки України, Навч.-наук. центр “Фізико-хімічне матеріалознавство” Київського нац. ун-ту ім. Т. Шевченка. – Київ : Наукова думка, 2022. – 229 с. – (Проєкт “Наукова книга”).

Праця є, по суті, першою спробою докладно розповісти про суттєві зрушення, яких вдалося досягти у вирішенні проблеми статистичної механіки та суміжних галузей науки – проблеми «розбіжності віріальних серій», яка виражається у деяких «нефізичних» математичних особливостях (принаймні ще донедавна вони вважались нефізичними) поведінки групового розкладу статистичної суми реальних газів у області, де їх властивості починають принципово відрізнятись від ідеальних, і яка перешкоджала створенню загальної статистичної теорії конденсації та зумовила виникнення певного стереотипу про принципову неспроможність побудови подібної теорії в рамках класичного підходу Гіббса. Нові підходи до групового розкладу в термінах твірних функцій дали змогу вирішити низку проблем щодо зв’язку між розбіжністю віріальних серій та справжнім фізичним процесом конденсації. Наведено всі кроки, зроблені в цьому напрямі: від засад підходу Гіббса, визначення групового розкладу Майєрів, групових інтегралів і віріальних серій до найсучасніших успіхів теоретичного опису конденсації в різноманітних модельних і цілком реальних системах частинок, що взаємодіють, лише на якісному, а й на кількісному рівні. Теорія конденсації на базі групового розкладу досі знаходиться на етапі розбудови, і є багато фундаментальних проблем в її практичному використанні. Для широкого кола читачів, зацікавлених статистичною механікою, молекулярною фізикою, фізичною хімією тощо.

Для широкого кола читачів, зацікавлених статистичною механікою, молекулярною фізикою, фізичною хімією тощо.