Іванік О. М., Шевчук В. В., Лавренюк М. В. Моделювання впливу небезпечних геологічних процесів на функціонування природно-техногенних систем

Іванік О. М. Моделювання впливу небезпечних геологічних процесів на функціонування природно-техногенних систем : монографія / О. М. Іванік, В. В. Шевчук, М. В. Лавренюк ; М-во освіти і науки України, Київський нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ : ВПЦ “Київський університет”, 2020. – 351 с.

Викладено результати багаторічних досліджень стану геологічного середовища та впливу небезпечних геологічних процесів на функціонування природно-техногенних систем у різних структурно-тектонічних зонах. Розроблено методологію моделювання впливу небезпечних геологічних процесів на інфраструктурні об’єкти, що базується на створенні та чисельному аналізі науково обґрунтованого комплексу взаємопов’язаних геологічних, фізико-геологічних процесів на інфраструктурні об’єкти.

Для геологів, географів, екологів і шторного кола читачів.