Kagadiy T. The fundamentals of discrete mathematics = Основи дискретної математики

Kagadiy T. The fundamentals of discrete mathematics = Основи дискретної математики : textbook / T. Kagadiy, A. Shporta ; The Ministry of Education and Science of Ukraine, Dnipro University of Technology. – Dnipro : Dniprotech, 2022. – 76 p.

Містить теоретичні відомості з основних розділів дисципліни “ Дискретна математика” теорія множин, теорія відношень, булеві функції та перетворення, теорія графів. Наведено вичерпні розв’язки великої кількості прикладів, запропоновано варіанти для самостійного розв’язування. Матеріал викладено докладно і послідовно, що дає змогу вивчати його самостійно або при дистанційній формі навчання.

Розроблено для здобувачів вищої освіти за спеціальностями 121 Інженерія програмного забезпечення та 122 Комп’ютерні науки, які вивчають інформаційні технології, а також прагнуть покращити англійську мову. За допомогою теоретичного та практичного матеріалів даного посібника студенти мають удосконалити вміння математичного та логічно мислити, досліджувати дискретні математичні моделі, розв’язувати прикладні задачі та застосовувати методи дискретної математики при створенні програмного продукту.