Композиційні матеріали на основі карбіду кремнію для компактних виробів і газотермічних покриттів

Композиційні матеріали на основі карбіду кремнію для компактних виробів і газотермічних покриттів / [ автори : О. П. Уманський, А. Г. Довгаль та ін.] ; НАН України, Ін-т проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича. – Київ : Наукова думка, 2022. – 127 с. – (Проєкт “Наукова книга”).

Монографія присвячена розробці нових композиційних матеріалів і покриттів на основі кераміки системи SiC–А12О3 з підвищеним рівнем зносостійкості. Вивчено вплив добавок ZrО2 та металевого зв’язника Ni-Al на технологічні режими отримання композиційних матеріалів методом гарячого пресування, закономірності формування їх структури і властивостей. Розглянуто можливості нанесення захисних покриттів із розроблених композиційних матеріалів методами високошвидкісного повітряно-паливного, детонаційного та плазмового напилення. Досліджено зносостійкість, встановлено механізми зношування композиційних матеріалів і покриттів на основі системи SiC–А12О3 в умовах тертя ковзання без мастила й абразивного зношування. Наведено рекомендації щодо застосування розроблених матеріалів і покриттів для виробництва торцевих ущільнень паливних насосів.

Для науковців і спеціалістів у галузі композиційних матеріалів та захисних покриттів, а також аспірантів і студентів, які навчаються за спеціальністю матеріалознавство та інженерія поверхні.