Лукашенко Т. Ф. Анатомія людини : конспект лекцій

Лукашенко Т. Ф. Анатомія людини : конспект лекцій / Т. Ф. Лукашенко, В. В. Малишев. – Київ : Університет «Україна», 2018. – 112 с.

У конспекті лекцій з анатомії людини у стислій формі подано загальні відомості щодо будови організму людини. Конспект складається з трьох тем, які в свою чергу поділяються на підтеми. Матеріал конспекту викладений за системним принципом. Після кожної теми запропоновані контрольні питання та завдання, які сприяють поглибленому вивченню та закріпленню теоретичного матеріалу. Матеріал підкріплено малюнками, запозиченими із різних атласів з анатомії людини.

Вивчення курсу “Анатомія людини” сприятиме біль глибокому засвоєнню та практичному вивченню дисципліни студентами інженерних, хімічних, медико біологічних спеціальностей.