Наноматеріали та нанотехнології: методи аналізу та контролю : конспект лекцій

Наноматеріали та нанотехнології: методи аналізу та контролю : конспект лекцій / Н. Ф. Кущевська, О. Я. Терещенко, О. А. Папроцька, В. В. Малишев. Київ : Університет «Україна», 2018. – 81 с.

Конспект лекцій “Наноматеріали та нанотехнології: методи аналізу і контролю” є частиною матеріалу хімічних дисциплін, який викладається студентам напрямів підготовки “Хімічна технологія та інженерія”, “Сучасні нанотехнології та наноматеріали”, “Харчові технології та інженерія”, “Мікробіологія та вірусологія”. Матеріал конспекту лекцій є необхідним мінімумом знань про наноматеріали та орієнтиром для подальшої самостійної роботи над підручниками.