Напівпровідникові сенсори для визначення вибухонебезпечних і токсичних газів у повітрі : монографія

Напівпровідникові сенсори для визначення вибухонебезпечних і токсичних газів у повітрі : монографія / Л. П. Олексенко, Н. П. Максимович, І. П. Матушко, Г. В. Федоренко ; М-во освіти і науки України, Київський нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ : ВПЦ Київський університет, 2021. – 199 с.

Присвячено сучасним проблемам створення, дослідження, практичного використання адсорбційно-напівпровідникових сенсорів на основі оксидів металів, призначених для вимірювання у повітрі концентрації горючих і токсичних газів. Для розуміння процесів формування їхньої дії, вплив каталітично-активних добавок на основі сенсорні й динамічні характеристики.

Для фахівців, що спеціалізуються в галузі фізичної хімії поверхні, аспірантів і студентів хімічних спеціальностей закладів вищої освіти.