Наукові основи обгрунтування меж області раціонального проєктування при відпрацюванні родовищ корисних копалин : монографія

Наукові основи обгрунтування меж області раціонального проєктування при відпрацюванні родовищ корисних копалин : монографія / А. О. Хорольський, А. В. Косенко, Ю. О. Виноградов, І. І. Чоботько ; НАН України, Ін-т геотехнічної механіки ім. М. С. Полякова. – Дніпро : Ліра, 2023. – 153 с.

В роботі вирішено актуальну наукову проблему, яка полягає в обгрунтуванні меж області раціонального проєктування для ефективного та безпечного відпрацювання родовищ корисних копалин.

Обгрунтування меж області раціонального проєктування включає в себе визначення параметрів при яких буде відтворено заданий обсяг вилучення корисної копалини шляхом встановлення оптимальних зв’язків під час експлуатації технологічних схем шляхом вибору та оцінки параметрів. При цьому, процес відпрацювання родовищ, а також кінцевий результат у вигляді обсягу вилученої корисної копалини, розглядається як проміжна ланка в системі генерації кінцевої продукції.