Ресурсозберігаючі способи кріплення гірничих виробок : монографія

Ресурсозберігаючі способи кріплення гірничих виробок : монографія / А. О. Хорольський, Ю. О. Виноградов, А. В. Косенко, І. І. Чоботько ; НАН України, Ін-т геотехнічної механіки ім. М. С. Полякова. – Дніпро : Ліра, 2023. – 169 с.

В роботі застосовано комплексний підхід, який включає аналіз і узагальнення літературних і експериментальних даних, теоретичні дослідження, що базуються на методах механіки суцільних середовищ, чисельне моделювання з використанням методу скінченних елементів ; статистичний аналіз показників роботи підприємств гірничозбагачувального комплексу для визначення раціональних умов функціонування, встановлення пріоритетних керуючих факторів, які формують рівень продуктивності ; застосування методів дискретної математики для вибору надійних способів кріплення з подальшою оптимізацією та впорядкуванням структури технологічного циклу спорудження виробок в складних гідрогеологічних умовах.