Стан та шляхи розвитку систем централізованого теплопостачання в Україні. У 2-х кн. Кн. 2

Стан та шляхи розвитку систем централізованого теплопостачання в Україні. У 2-х кн. / [автори : І. М. Карп та ін.] ; НАН України, Ін-т газу, Ін-т технічної теплофізики. – Київ : Наукова думка, 2022. – Кн. 2. – 173 с. – (Проєкт “Наукова книга”).

У другій книзі викладено матеріал щодо розроблення довгострокових планів трансформації застарілих систем централізованого теплопостачання (СЦТ) у сучасні енергоефективні системи. Запропоновано сучасні інструменти розроблення довгострокових планів модернізації та ефективної експлуатації СЦТ, включно щ геоінформаційними системами, системами енергетичного менеджменту та бенчмаркінгу. Наведено законодавчу світову та вітчизняну правові бази для розвитку когенерації, теплових нсосів, біоенергетики, екологічної безпеки.