Синтез технологій збагачення корисних копалин : навч. посіб. / І. К. Младецький, К. А. Левченко, О. С. Дрешпак, О. О. Березняк, В. Ю. Медяник

Синтез технологій збагачення корисних копалин : навч. посіб. / І. К. Младецький, К. А. Левченко, О. С. Дрешпак, О. О. Березняк, В. Ю. Медяник ; М-во освіти і науки України, НТУ “Дніпровська політехніка”. – Дніпро : Журфонд, 2023. – 136 с.

У виданні розглянутий закінчений перелік завдань, за допомогою яких можна виконати формальний синтез технологічної схеми технологічної схеми збагачення корисної копалини. Такими завданнями є : технологічний розрахунок подрібнення, розрахунки виходів та показників якості схем розділення будь-якої складності ; технологічні розрахунки замкнених циклів подрібнення ; розрахунки щодо перетворення функцій фракційного складу у функції гранулометричного складу. Запропонований спосіб найбільш вдалого з’єднання технологічних апаратів між собою. Наведено приклад синтезу технології збагачення вкрапленої залізної руди.

Призначений для здобувачів магістрів та докторів філософії, що навчаються за спеціальністю 184 “Гірництво” а також може бути корисним для науковців та інженерам.