Термінологічний словник зі зварювання і споріднених технологій

Термінологічний словник зі зварювання і споріднених технологій / [автори : Л. М. Лобанов, Ю. В. Демченко, О. К. Маковецька] ; НАН України, Ін-т електрозварювання ім. Є. О. Патона. – Київ : Академперіодика, 2022. – 328 с.

У термінологічному словнику українською і англійською мовами подано близько 2,5 тис. термінів зі зварювання і споріднених технологій — різання, паяння, наплавлення, склеювання, напилення, неруйнівного контролю, металургії, матеріалознавства, механіки та ін. Наведено також їх стисле визначення. Для наукових та інженерно-технічних працівників, викладачів і студентів закладів вищої та середньої спеціальної освіти, а також фахівців зварювального виробництва.