Цейслер Ю. В. Антибіотики : навч. посіб.

Цейслер Ю. В. Антибіотики : навч. посіб. / Цейслер Ю. В. – Київ : Університет «Україна», 2013. – 186 с.

У навчальному посібнику розглянуті основи знань про антибіотики, історія відкриття, загальні дані стосовно продуцетів антибіотиків, умов їх біосинтезу. Приділено увагу основам застосування їх в медицині, сільському господарстві і харчовій промисловості. Розглянуто екологічні аспекти, пов’язані з отриманням і використанням антибіотиків. Наведені сучасна класифікація антибіотичних речовин за їх хімічною будовою та модифікації антибіотичних речовин, інформація стосовно механізмів дії, резистентності мікроорганізмів.

Навчальний посібник призначений для студентів, магістрів та аспірантів, які навчаються на біологічних факультетах за спеціальностями «Мікробіологія», «Вірусологія», «Імунологія», а також може бути корисним студентам медичних, фармацевтичних та аграрних вузів.