Європейський гравірований портрет XVI-XIX ст. з фондів національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського: дослідження, ілюстрований каталог. У 2-х кн. Кн. 1

Європейський гравірований портрет XVI-XIX ст. з фондів національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського: дослідження, ілюстрований каталог. У 2-х кн. Кн. 1 / Г. М. Юхимець, Д. Д. Фоменко, І. І. Цинковська, П. І. Скрипник ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – Київ : Академперіодика, 2022. – 495 с. : іл.

Запропонований ілюстрований науковий каталог європейського гравірованого портрета XVI-XIX cт. (понад 800 од. опису) є першим довідковим виданням зібрання НБУВ, що презентує образи історичних осіб (імператорів, королів та можновладців, політичних, державних, релігійних діячів, військовиків, учених, філософів, істориків, письменників, поетів, композиторів, музикантів, акторів, художників, у т. ч. української еліти, в портретах, створених відомими і маловідомими граверами і рисувальниками європейських країн. Каталог адресовано широкому колу фахівців ― історикам, культурологам, мистецтвознавцям, дослідникам європейської біографістики, працівникам музеїв, бібліотек і усьому колу шанувальників мистецтва.