Відділ книгосховища

Кімната: 1/6-А

Зав. відділу: Концевода Наталія Леонідівна

У відділі зберігається переважна частина бібліотечних фондів. Відділ забезпечує навчальними та науковими документами професорсько-викладацький склад, студентів та співробітників університету.

Основні завдання відділу полягають у виконанні індивідуальних замовлень користувачів усіх підрозділів бібліотеки, а також підбір документів для виставок та переглядів.