Електронний каталог

Науково-технічної бібліотеки

ДВНЗ "Національний гірничий університет"

Всего найдено 289104 записи

Академічна чесність як основа сталого розвитку університету -Київ.: Таксон, 2016. -231с.

Квієк М.
Університет у добу перемін / Квієк М.. -Київ.: Таксон, 2018. -473 с.

Філатов Г. В.
Опір матеріалів в задачах і прикладах / Філатов Г. В.. -Київ.: Ліра-К, 2019. -358 с.

Філатов Г. В.
Опір матеріалів в задачах і прикладах / Філатов Г. В.. -Київ.: Ліра-К, 2019. -341 с.

Філатов Г. В.
Опір матеріалів в задачах і прикладах / Філатов Г. В.. -Київ.: Ліра-К, 2019. -363 с.

Типовая инструкция по охране труда для проходчика -Москва.: Недра, 1978. -31 с.

Сергеев И. В., Забурдяев В. С.
Методические положения по применению способов управления газовыделением на угольных шахтах с высокой концентрацией горных работ / Сергеев И. В., Забурдяев В. С.. -Москва.: ИГД им. А. А. Скочинского, 1979. -40 с.

Обогащение угля Углетехиздат, 1956. -707 с.

Временное руководство по ведению дегазационного бурения по углю и породе на шахтах Донбасса -Донецк.: Донуги, 1970. -94 с.

Словарь української мови: В 4-х томах -Київ.: Лексикон, 1996. c.

Словарь української мови: В 4-х томах -Київ.: Лексикон, 1996. c.

Словарь української мови: В 4-х томах -Київ.: Лексикон, 1996. c.

Словарь української мови: В 4-х томах -Київ.: Лексикон, 1996. c.

Актуальні питання енергозбереження як вимога безпеки життєдіяльності -Київ.: Основа, 2018. c.

Кордевинер Ж.
Железорудное Криворожье на рубеже ХІХ - ХХ веков: европейский взгляд / Кордевинер Ж.. -Киев.: 2017. c.

Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут" -Київ.: 2017. c.

Каразін В. Н.
Діалоги у часі і просторі / Каразін В. Н.. -Харків.: 2015. c.

Ректори Харківського університету (1805-2014) -Харкыв.: 2015. c.

Почесні члени Харківського університету -Харків.: 2015. c.

Харківський університет і українська культура (до 210-річчя від часу заснування ХНУ імені В. Н. Каразіна) -Харків.: 2015. c.