Електронний каталог

Науково-технічної бібліотеки

НТУ "Дніпровська політехніка"

Всего найдено 20331 запись

Баранов В. А
Структурні перетворення пісковиків Донбасу і прогноз їх викидонебезпечності / Баранов В. А. -Дніпропетровськ.: 2000. -34 с

Баласмех Ф. К
Розробка методів та засобів підвищення функціональної надійності та електробезпеки розподільних мереж промислової зони м. Аммана (Йорданія) / Баласмех Ф. К. -Дніпропетровськ.: 2000. -19 с

Владико О. Б.
Обгрунтування технології створення протифільтраційних завіс струменями високого тиску закріплюючих розчинів / Владико О. Б.. -Дніпропетровськ.: 2000. -16 с

Калюжна В. В.
Підвищення ефективності технологічних комплексів видобування природного облицьовувального каменю з родовищ габро і лабрадориту / Калюжна В. В.. -Дніпропетровськ.: 2000. -19 с

Яворський В. М.
Обгрунтування параметрів технології відпрацювання вугільних ціликів камерами в умовах шахт Західного Донбасу / Яворський В. М.. -Дніпропетровськ.: 2000. -19 с

Петренко В. І.
Розробка та обгрунтування параметрів нових технологій проходки виробок великого перерізу в складних інженерно-геологічних умовах / Петренко В. І.. -Дніпропетровськ.: 2000. -17 с

Смирнова Н. В.
Динамічні характеристики стрічкового конвеєра та способи їх оцінки / Смирнова Н. В.. -Дніпропетровськ.: 2000. -18 с

Кужель С. В.
Обгрунтування способу підвищення стійкості камер великого поперечного перерізу вугільних шахт / Кужель С. В.. -Дніпропетровськ.: 2000. -16 с

Агєєв В. Г
Стійкість підземних виробок вугільних шахт у тріщинуватому порідному масиві / Агєєв В. Г. -Дніпропетровськ.: 2000. -15 с

Гурін Ю. А
Забезпечення транспортабельності видобувної гірничої маси в умовах низьких температур / Гурін Ю. А. -Дніпропетровськ.: 2000. -18 с

Клімова Т. М
Моделювання процесів оперативного управління виробництвом на основі методів праці (на прикладі машинобудування) / Клімова Т. М. -Хмельницький.: 2000. -20 с

Форкун І. В
Оперативне оптимальне управління інженерними комунікаціями в умовах їх стохастичної дестабілізації / Форкун І. В. -К..: 2000. -20 с

Собчак А. П
Стабілізований перетворювач з поліпшеними енерготичними та динамічними характеристиками / Собчак А. П. -Харків.: 2000. -18 с

Столяров В. Н
Синтез позиційної релейної електромеханічної системи з низькою чутливістю до параметричних і координатних збурень / Столяров В. Н. -Харків.: 2000. -19 с

Сушицький В. А
Розробка маніпуляторів з силовими зворотними зв'язками для гнучких систем контролю приладів / Сушицький В. А. -К..: 2000. -16 с

Табінський В. А.
Становлення і тенденції розвитку малого підприємства в Україні / Табінський В. А.. -Дніпропетровськ.: 2000. -19с

Крук С. О.
Фактори трансформації конкурентного середовища в економіці України / Крук С. О.. -Дніпропетровськ.: 2000. -19с

Білоцерківець В. В.
Фіскальна політика та її роль в розвитку національного товарного виробництва / Білоцерківець В. В.. -Дніпропетровськ.: 2001. -19с

Лялюк О.Г.
Система прийняття організаційно-технологічних рішень по зменшенню радіаційної небезпеки в будівництві / Лялюк О.Г.. -К..: 2001. -19с

Тімінський О.Г.
Управління проектами розвитку будівельного виробництва на основі трансферу технологій / Тімінський О.Г.. -К..: 2001. -20с