Електронний каталог

Науково-технічної бібліотеки

ДВНЗ "Національний гірничий університет"

Всего найдено 19920 записей

Коваленко І. Л.
Фізико-хімічні основи і технологія нітратних енергоконденсованих систем / Коваленко І. Л.. -Дніпро.: 2017. -40 с.

Петрушка К. І.
Удосконалення адсорбційно-іонообмінних процесів очищення стічних та шахтних вод / Петрушка К. І.. -Івано-Франківськ.: 2017. -19 с.

Іванько Д. О.
Оперативний контроль енергоефективності виробничих систем на основі ймовірнісно-статистичного підходу / Іванько Д. О.. -Київ.: 2017. -20 с.

Притула М. Ю.
Економічні форми реалізації екологічної відповідальності корпорацій / Притула М. Ю.. -Рівне.: 2017. -20 с.

Миськовець Н. П.
Розвиток екосистемного корпоративного підприємництва на основі вимог ФАО / Миськовець Н. П.. -Рівне.: 2017. -20 с.

Тадеєва Н. В.
Сумлінна ділова практика корпорацій в системі соціального партнерства / Тадеєва Н. В.. -Рівне.: 2017. -20 с.

Скорина Т. М.
Прогнозування міжнародної конкурентоспроможності готельних підприємств / Скорина Т. М.. -Рівне.: 2017. -20 с.

Полянський А. О.
Правове регулювання трудових відносин професійних спортсменів в Україні / Полянський А. О.. -Київ.: 2015. -20 с.

Касперевич Л. В.
Організаційно-економічний механізм розвитку природоохоронних територій / Касперевич Л. В.. -Київ.: 2017. -20 с.

Яремко О. П.
Організаційно-економічний механізм екологічно збалансованого управління лісовим господарством / Яремко О. П.. -Київ.: 2017. -20 с.

Гурова А. М.
Правова охорона навколоземного космічного простору від засмічення / Гурова А. М.. -Київ.: 2017. -19 с.

Запальський В. М.
Автоматизація підвищення якості електроенергії в автономних електроенергетичних системах з напівпровідниковими перетворювачами / Запальський В. М.. -Херсон.: 2017. -20 с.

Кравчук Н. О.
Інтелектуальний капітал як чинник збільшення вартості підприємства / Кравчук Н. О.. -Тернопіль.: 2017. -20 с.

Чернова В. В.
Контролінг в управлінні вартістю підприємства / Чернова В. В.. -Одеса.: 2017. -20 с.

Черьопкін Є. С.
Автоматизація процесів керування прогріванням паперового полотна у сушильній частині папероробної машини / Черьопкін Є. С.. -Київ.: 2017. -20 с.

Легкий О. А.
Цифрові комунікаційні інструменти маркетингу пивоварних підприємств / Легкий О. А.. -Тернопіль.: 2017. -20 с.

Кайдан М. В.
Методи та моделі побудови енергоефективних фотонних транспортних мереж / Кайдан М. В.. -Львів.: 2017. -40 с.

Куваєв М. В.
Електромеханічна система сервопреса на базі електричної машини з поперечним полем / Куваєв М. В.. -Дніпро.: НГУ, 2017. -19 с. + CD

Литвиненко Т. А.
Ущільнення ґрунтів дорожнього насипу за умови забезпечення їх тривалої міцності / Литвиненко Т. А.. -Київ.: 2016. -21 с.

Копчак Б. Л.
Аналіз і синтез електромеханічних систем, які описуються дробовими інтегрально-диференційними ланками / Копчак Б. Л.. -Львів.: 2017. -40 с.