Електронний каталог

Науково-технічної бібліотеки

НТУ "Дніпровська політехніка"

Всего найдено 1185 записей

Жиров Л.В.,Ковальов О.Р.
Методичні вказівки з вивчення дисципліни "Перетворювальна техніка" та виконання контрольної роботи для студентів напрямку 0906 Електротехніка спец. 7.000008 "Енергетичний менеджмент" / Жиров Л.В.,Ковальов О.Р.. -Дніпропетровськ.: НГУ, 2002. -13с.

Випанасенко С.І., Дудкіна Ю.В.
Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни "Основи енергетичного менеджменту" для студ. заочної форми навчання напрямку 7.000008 Енергетичний менеджмент / Випанасенко С.І., Дудкіна Ю.В.. -Дніпропетровськ.: НГУ, 2002. -29 с.

Трифонов В.Д,Чирва В.Х.
Метод. вказівки до самостійної роботи "Захист ліній 6-10 кВ з одностороннім живленням" з дисципліни "Релейний захист та автоматика" для студ. напряму підготовки 0906 "Електротехніка" / Трифонов В.Д,Чирва В.Х.. -Дніпропетровськ.: НГУ, 2003. -33с.

Матієв Д.І., Чорний С.І.
Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни "Основи електротехніки і електроніки" (Єлектричні кола) для студентів напряму 0804 Комп"ютерні науки / Матієв Д.І., Чорний С.І.. -Дніпропетровськ.: РВК, 2003. c.

Холоменюк М.В.
Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни "Гідравліка" для студентів з напрямків 0902 Інженерна механіка (спеціальності ГМ, ГМЕ) та 0903 Гірництво (спеціальності ГІ, ГБ, РТ) / Холоменюк М.В.. -Дніпропетровськ.: НГУ, 2003. -40 с.

Кошка О.Г., Котов Ю.В.
Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни "Технологія гірничого виробництва та збагачення корисних копалин" для студентів спеціальності 7.010216 "Гірнича електромеханіка" / Кошка О.Г., Котов Ю.В.. -Дніпропетровськ.: РВК, 2003. -8 с.

Ерперт О.М.
Методичні вказівки для лабораторних робіт з дисципліни "Економетрія" для студентів напрямів 0501 Економіка і підприємництво, 0502 Менеджмент / Ерперт О.М.. -Дніпропетровськ.: РВК, 2003. -38 с.

Кібкало О.Ф.
Методичні вказівки та розрахункові завдання з нормативної дисципліни "Вища математика" для студентів усіх спеціальностей за темою "Інтегрування частинами" / Кібкало О.Ф.. -Дніпропетровськ.: РВК, 2002. -34 с.

Барабан О.А.
Методичні вказівки для самостійної роботи з дисципліни "Статистика" для студентів напрямів 0501 Економіка, 0502 Менеджмент / Барабан О.А.. -Дніпропетровськ.: Право, 2002. -43 с.

Пономаренко П.И., Бойко В.В.
Учебно-метод. пособие и комплекс заданий для самостоятельной работы студентов по выполнению контрольной и курсовой работ по дисциплине " / Пономаренко П.И., Бойко В.В.. -Днепропетровск.: НГУ, 2003. -42с.

Ткачов В.В., Пушкар М.С.
Методичні вказівки до дипломного проектування для студентів спеціальності 7. 091401 Системи управління і автоматики / Ткачов В.В., Пушкар М.С.. -Дніпропетровськ.: НГУ, 2003. -52с.

Фомичова Л.Я.,Сушко С.О.
Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни " Вища математика" студентами спеціальностей 7.092501 "Комп`ютерні системи та мережі" / Фомичова Л.Я.,Сушко С.О.. -Дніпропетровськ.: НГУ, 2003. -17с.

Школа М.І., Галушко О.М.
Метод.вказ. до виконання лаб. робіт з вивчення пристроїв на операційних підсилювачах / Школа М.І., Галушко О.М.. -Дніпропетровськ.: НГУ, 2003. -21с.

Корнєєва Н.В.
Програма та методичні вказівки навчально-ознайомчої практики студентів 1 курсу юридичного факультету спец. 7.060101 "Правознавство" в судових і правоохоронних органах / Корнєєва Н.В.. -Дніпропетровськ.: НГУ, 2003. -8с.

Ткачов В.В.,Козарь М.В.
Робочий зошит студента до конспекту лекцій з дисциплін "Основи побудови мікропроцесорних систем управління", "мікро / Ткачов В.В.,Козарь М.В.. -Дніпропетровськ.: НГУ, 2003. -115с.

Петренко Р.О., Некрасов А.В.
Методичні вказівки до навчальної практики на виробничому підприємстві / Петренко Р.О., Некрасов А.В.. -Дніпропетровськ.: 2000. -19с.

Бескровний В.І.
Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи "Дослідження питної води за фізичними та органолептичними показниками" для дисциплін / Бескровний В.І.. -Дніпропетровськ.: НГАУ, 2000. -14с.

Подольська С.М., Бондаренко З.І.
Методичні вказівки до самостійної роботи за темою "Полярна система координат" з дисципліни "Вища математика" для студентів усіх напрямків / Подольська С.М., Бондаренко З.І.. -Дніпропетровськ.: НГАУ, 2000. -28 с.

Копнін М.В.
Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни "Організація баз даних та знань" / Копнін М.В.. -Дніпропетровськ.: НГАУ, 1999. -20 с.

Школа Н.И., Галушка О.М.
Методические указания к курсовому проектированию по дисциплинам цикла элекроники / Школа Н.И., Галушка О.М.. -Днепропетровск.: НГАУ, 1999. -37 с.