Електронний каталог

Науково-технічної бібліотеки

ДВНЗ "Національний гірничий університет"

Всего найдено 1162 записи

Шибка Н. В., Бескровный В. И.
Методические указания по дисциплине "Охрана труда" для студентов заочной формы обучения горных специальностей и специализаций: 09.02, 07.14.01, 17.01.03 / Шибка Н. В., Бескровный В. И.. -Днепропетровск.: ДГИ, 1991. c.

Шломин А. Н.
Методические указания к лабораторным работам по дисциплине "Исследование полезных ископаемых на обогатимость" для студентов специальности 09.03 / Шломин А. Н.. -Днепропетровск.: ДГИ, 1992. c.

Гуменик І. Л., Панченко В. В.
Методичні рекомендації та вимоги до виконання дипломних робит студентами освітньо-кваліфікаційного рівня "магістр" спеціальності 8.05030101 "Розробка родовищ та видобування корисних копалин", спеціалізації "Відкрита розробка родовищ" / Гуменик І. Л., Панченко В. В.. -Дніпропетровськ.: НГУ, 2012. c.

Барташевская Л. И., Зайцев А. С.
Физика. Экспериментальное доказательство дискретности электрического заряда (опыт Милликена). Методические указания к лабораторной работе для студентов всех специальностей по дисциплине "Физика" / Барташевская Л. И., Зайцев А. С.. -Днепропетровск.: НГУ, 2012. c.

Надутий В. П., Титов О. О.
Розрахунок і конструювання обладнання для збагачення корисних копалин. Методичні вказівки для самостійної роботи студентів спеціальності 7.05050309 Гірничі машини та комплекси / Надутий В. П., Титов О. О.. -Дніпропетровськ.: НГУ, 2012. c.

Бесщасний О. В., Пугач І. І.
Ком'ютерні технології в гірництві. Методичне забеспечення практичних занять та самостійної роботи студентів напряму підготовки 050301 Гіпництво, спеціальності "Розробка родовищ копалин", спеціалізації "Охорона праці в гірничому виробництві" / Бесщасний О. В., Пугач І. І.. -Дніпропетровськ.: НГУ, 2012. c.

Безщасний О. В., Пугач І. І.
Комп'ютерні технології в гірництві. Методичне забезпечення практичних занять та самостійної роботи студентів напряму підготовки 6.050301 Гірництво, спеціальності "Розробка родовищ корисних копалин", спеціалізації "Охорона праці в гірничому / Безщасний О. В., Пугач І. І.. -Дніпропетровськ.: НГУ, 2012. c.

Голінько В. І., Фрундін В. Ю.
Методичні рекомендації до виконання розділу "Охорона праці" в дипломних проектах (роботах) бакалаврів інституту електроенергетики / Голінько В. І., Фрундін В. Ю.. -Дніпропетровськ.: НГУ, 2012. c.

Желдак Т. А.; Малієнко А. В.
Системний аналіз і управління: метод. рекомендації і вимоги до виконання робіт освітньо-кваліфікаційного рівня "магістр" студентами напряму 04030301 Системний аналіз / Желдак Т. А.; Малієнко А. В.. -Дніпропетровськ.: НГУ, 2012. c.

Голінько В. І.; Яворська О. О.
Програма та методичні вказівки до навчально-ознайомчої практики для студентів напряму підготовки 6.050301 Гірництво спеціалізації "Охорона праці в гірничому виробництві" / Голінько В. І.; Яворська О. О.. -Дніпропетровськ.: НГУ, 2012. c.

Біркіна Т. В., Зіль В. В., Холоша В. І.
Технологічне оснащення. Метод. посібник до виконання індивідуального конструкторського проекту при проектуванні затискних верстатних пристроїв для студ. напряму підготовки 6.050502 Інженерна механіка / Біркіна Т. В., Зіль В. В., Холоша В. І.. -Дніпропетровськ.: НГУ, 2012. c.

Алексеєнко С. О., Клочков В. Г., Іщенко О. С., Марченко В. Г.
Вивчення ізолюючих регенеративних респіраторів. Метод. рекомендації до практичних занять і самостійної роботи студ. з напряму підготовки 6.050301 "Гірництво" / Алексеєнко С. О., Клочков В. Г., Іщенко О. С., Марченко В. Г.. -Дніпропетровськ.: НГУ, 2012. c.

Кабаченко Д. В., Юрчишина Л. І.
Регіональна економіка. Метод. рекомендації до проведення практичних завдань та виконання розрахункових індивідуальних завдань за напрямом підготовки 6.030504 Економіка підприємництва для студ. всіх форм навчання / Кабаченко Д. В., Юрчишина Л. І.. -Дніпропетровськ.: НГУ, 2012. c.

Галь Б. О., Єгорова О. В., Зєнкін М. В., Колісник Д. В., Поух А. В., Пушкін В. Ю.
Навчально-методичний комплекс для організації самостійної роботи студ. з дисц. "Політологія" (модульний варіант) / Галь Б. О., Єгорова О. В., Зєнкін М. В., Колісник Д. В., Поух А. В., Пушкін В. Ю.. -Дніпропетровськ.: НГУ, 2012. c.

Жданова Г. Г., Ігнатьєва С. Є., Костюк Н. Г., Цюп'як І. К., Чумак О. Л.
Методичні рекомендації та практичні завдання з української мови професійного спілкування для студ. геологорозвідувального факультету / Жданова Г. Г., Ігнатьєва С. Є., Костюк Н. Г., Цюп'як І. К., Чумак О. Л.. -Дніпропетровськ.: НГУ, 2012. c.

Жданова Г. Г., Ігнатьєва С. Є., Костюк Н. Г., Слобода Н. В., Цюп'як І. К., Чумак О. Л.
Методичні рекомендації та практичні завдання з української мови (за професійним спрямуванням) для студ. гірничого факультету / Жданова Г. Г., Ігнатьєва С. Є., Костюк Н. Г., Слобода Н. В., Цюп'як І. К., Чумак О. Л.. -Дніпропетровськ.: НГУ, 2012. c.

Галушко Т. В.
Німецька мова. Метод. вказівки до практичних занять для студ. напряму підготовки 0305 Філологія спец. 7.030507 Переклад / Галушко Т. В.. -Дніпропетровськ.: НГУ, 2012. c.

Зіль В. В., Богданов О. О.
Ріжучий інструмент. Лабораторний практикум для студ. напрямку підготовки 6.050502 Інженерна механіка / Зіль В. В., Богданов О. О.. -Дніпропетровськ.: НГУ, 2012. c.

Зіль В. В., Безрукава В. А.
Теорія різання. Лабораторний практикум для студ. напрямку підготовки 6.050502 Інженерна механіка / Зіль В. В., Безрукава В. А.. -Дніпропетровськ.: НГУ, 2012. c.

Зіль В. В., Безрукава В. А.
Теорія різання. Методичні вказівки для практичних занять студ. напрямку підготовки 6.050502 Інженерна механіка / Зіль В. В., Безрукава В. А.. -Дніпропетровськ.: НГУ, 2012. c.