Електронний каталог

Науково-технічної бібліотеки

ДВНЗ "Національний гірничий університет"

Всего найдено 1154 записи

Дерюгін О. В., Третяк О. О., Весела М. А.
Склади і термінали. Методичні рекомендації до виконання курсового проекту / Дерюгін О. В., Третяк О. О., Весела М. А.. -Дніпро.: НТУ ДП, 2018. -18 с. + CD

Новицький О. В.
Управління логістичними ризиками. Методичні рекомендації до виконання практичних завдань та самостійної роботи / Новицький О. В.. -Дніпро.: НТУ ДП, 2018. -25 с. + CD

Сердюк В. П., Овчинников М. П., Гайдай О. А., Яворський А. В., Пойманов С. М.
Матеріалознавство. Методичні рекомендації / Сердюк В. П., Овчинников М. П., Гайдай О. А., Яворський А. В., Пойманов С. М.. -Дніпро.: НТУ ДП, 2018. -28 с. + CD

Клімкіна І. І., Федотов В. В.
Методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт з дисциплін "Загальна біологія" та "Біологія" / Клімкіна І. І., Федотов В. В.. -Дніпро.: НТУ "ДП", 2019. -75 с.

Svietkina O. Y., Netyaga O. B., Tarasova H. V.
Chemistry. Methodical recommendations for the implementation of laboratory work on discipline = Хімія. Метод. рек. до виконання лаб.робіт з дисципліни / Svietkina O. Y., Netyaga O. B., Tarasova H. V.. -Dnipro.: NTU DP, 2018. -26 p. + CD

Моделювання цифрових пристроїв. Метод. рекомендації до самост. роботи студ.-бакалаврів -Дніпро.: НТУ ДП, 2019. -13 с. +CD

Дослідження цифрових пристроїв. Метод. рекомендації до виконання лаб. робіт -Дніпро.: НТУ ДП, 2019. -29 с. +CD

Свєткіна О. Ю., Нетяга О. Б., Тарасова Г. В.
Загальна та неорганічна хімія. Методичні рекомендації / Свєткіна О. Ю., Нетяга О. Б., Тарасова Г. В.. -Дніпро.: НТУ ДП, 2018. -61 с. + CD

Розрахунок та моделювання релаксаційних генераторів на операційних підсилювачах. Метод. рек. до виконання курсового проекту -Дніпро.: НТУ ДП, 2019. -19 с. +CD

Розрахунок та моделювання підсилювачів потужності на транзисторах та операційних підсилювачах. Метод. рек. до виконання курсового проекту -Дніпро.: НТУ ДП, 2019. -24 с. + CD

Павличенко А. В., Риженко С. А., Рудченко А. Г., Юрченко А. А.
Методичні рекомендації до виконання практичних робіт з дисциплін "Радіоекологія" / Павличенко А. В., Риженко С. А., Рудченко А. Г., Юрченко А. А.. -Дніпро.: НТУ "ДП", 2019. -64 с.

Бучавий Ю. В., Рудченко А. Г.
Методичні рекомендації до виконання практичних робіт з дисциплін "Біометрія" / Бучавий Ю. В., Рудченко А. Г.. -Дніпро.: НТУ "ДП", 2019. -40 с.

Методи побудови та аналізу криптосистем. Методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт з дисципліни -Дніпро.: НТУ ДП, 2019. -50 с. + CD

Оптимізація запитів до бази даних. Методичні рекомендації до виконання лабораторної роботи з дисципліни "База даних" -Дніпро.: НТУ ДП, 2019. -14 с. + CD

Цвіркун Л. І., Бешта Л. В.
Основи автоматизованого проектування. Методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт / Цвіркун Л. І., Бешта Л. В.. -Дніпро.: НТУ ДП, 2019. -54 с. + CD

Кібербезпека. Методичні рекомендації та варіанти завдань -Дніпро.: НТУ ДП, 2019. -12 с. + CD

Конспект лекцій з дисципліни "Методи побудови аналізу криптосистем" -Дніпро.: НТУ ДП, 2019. -38 с. + CD

Програма та методичні рекомендації до виконання кваліфікаційної роботи бакалавра спеціальності 1874 Гірництво -Дніпро.: НТУ ДП, 2019. -38 с. + CD

Вступ до математичного аналізу. Матеріали методичного забезпечення поглибленого вивчення розділу студентами технічних спеціальностей -Дніпро.: НТУ ДП, 2019. -63 с. + CD

Халимендик О. В., Волкова В. Є., Гапєєв С. М., Шаповал В. Г., Вигодін М. О., Іванова Г. П., Терещук Р. М.
Методичні рекомендації до виконання кваліфікаційної роботи / Халимендик О. В., Волкова В. Є., Гапєєв С. М., Шаповал В. Г., Вигодін М. О., Іванова Г. П., Терещук Р. М.. -Дніпро.: НТУ ДП, 2019. -20 с.