Нові автореферати дисертацій

До викладацької читальної зали (кім. 1/7) надійшли нові автореферати дисертацій:

Конох І. С. Моделі та методи ефективного керування безперервними процесами обробки сировини на базі мультиагентних систем : автореф. дис. … д-ра техн. наук : спец. 05.13.07 «Автоматизація процесів керування»/ Конох Ігор Сергійович ; М-во освіти і науки України, Херсонський НТУ. –  Херсон,2021. – 40 с.

Корнєєва Ю. В. Державне регулювання інвестиційної діяльності в Україні : автореф. дис. … д-ра екон. наук : спец. 08.00.03 «Економіка та управління національним господарством»/ Корнєєва Юлія Володимирівна ; М-во фінансів України, Держ. навчально-наукова установа «Акад. фінансового управління». – Київ, 2021. – 39 с.

Коцюба О. С. Методологія оцінювання економічної ефективності інвестиційних проектів підприємств в умовах невизначеності: автореф. дис. … д-ра екон. наук : спец. 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)»/ Коцюба Олексій Станіславович ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. Нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана». – Київ, 2021. – 36 с.

Снігова О. Ю. Детермінанти та імперативи структурної трансформації економіки старопромислових регіонів України : автореф. дис. … д-ра екон. наук : спец. 08.00.03 «Економіка та управління національним господарством»; 08.00.05 «Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка»/ Снігова Олена Юріївна ; НАН України, Ін-т проблем ринку та економіко-екологічних досліджень, – Одеса, 2021. – 40 с.

Харламова О. В. Науково-методологічні основи економічної безпеки соціально-економічної зони  в умовах комплексного впливу джерел небезпеки : автореф. дис. … д-ра техн. наук : спец. 21.06.01 «Екологічна безпека» / Харламова Олена Володимирівна ; М-во захисту довкілля та природних ресурсів України, Держ. еколог. акад. післядипломної освіти та управління. – Київ, 2021. – 40 с.

Андрущенко О. С. Організаційно-економічне забезпечення природоохоронного стимулювання енергозбереження : автореф. дис. … канд. екон. наук : спец. 08.00.06 «Економіка природокористування та охорони навколишнього середовища»/ Андрущенко Олеся Сергіївна ; НАН України. Ін-т проблем ринку та економіко-екологічних досліджень. – Одеса, 2021. – 20 с.

Араффа Хальдун Осман. Автоматизація процесів планування та стабілізації руху антропоморфного крокуючого апарату (АКА) : автореф. дис. … канд. техн. наук : спец. 05.13.07 «Автоматизація процесів керування» / Араффа Хальдун Осман ; М-во освіти і науки України, НТУ України «Київ. політехн. ін-т ім. Ігоря Сікорського. – Київ, 2021. – 24 с.

Бицюра Л. О. Формування стратегії енергоефективності на підприємстві : автореф. дис. … канд. екон. наук : спец. 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)»/ Бицюра Леонід Олексійович ; М-во освіти і науки України, Західноукраїнський нац. ун-т. – Тернопіль, 2021. – 20 с.

Васильєва Л. О. Підвищення ефективності перевезень вузькономенклатурної крупнопартійної металопродукції раціональним формуванням вантажних відправлень : автореф. дис. … канд. техн. наук : спец. : 05.22.12 «Промисловий транспорт»/ Васильєва Лариса Олексіївна ; М-во освіти і науки України, ДНУ залізничного транспорту ім. акад. В. Лазаряна. – Дніпро, 2021. – 21 с.

Веренікін О. М. Удосконалення технологій виробництва екологічно чистих мийних засобів : автореф. дис. … канд. техн. наук : спец. 21.06.01 «Екологічна безпека» / Веренікін Олексій Михайлович ; М-во захисту довкілля та природних ресурсів України, Держ. еколог. акад. післядипломної освіти та управління. – Київ, 2021. – 19 с.

Ган О. В. Вдосконалення зарядів спінених вибухових речовин для ущільнення структурно-нестійкого масиву : автореф. дис. … канд. техн. наук : 05.15.09 «Геотехніка і гірнича механіка»/ Ган Олена Валеріївна ; М-во освіти і науки України, НТУ України «Київ. політехн. ін-т ім. Ігоря Сікорського». – Київ, 2021. – 21 с.

Даник В. В. Підвищення ефективності процесів керування судновими комбінованими пропульсивними комплексами : автореф. дис. … канд. техн. наук : спец. 05.13.07 «Автоматизація процесів керування»/ Даник Вадим Вікторович ; М-во освіти і науки України, Херсонський НТУ. – Херсон, 2021. – 20 с.

Доценко О. О. Підвищення екологічної безпеки відведення шахтних вод  у вуглевидобувних районах Полісся : автореф. дис. … канд. техн. наук : спец. 21.06.01 «Екологічна безпека» / Доценко Олена Олександрівна ; М-во захисту довкілля та природних ресурсів України, НДУ «Український науково-дослідний ін-т екологічних проблем». – Харків, 2021. – 23 с.

Запорожець Ю. А. Метод оцінки екологічної безпеки забруднення ґрунтів промисловим підприємством : автореф.  дис. … канд. техн. наук : спец. 21.06.01 «Екологічна безпека» / Запорожець Юлія Анатоліївна ; М-во захисту довкілля та природних ресурсів України, Держ. еколог. акад. післядипломної освіти та управління. – Київ, 2021. – 23 с.

Засідко І. Б. Зменшення техногенного навантаження при очищенні стічних вод та утилізації осаду : автореф. дис. …. канд. техн. наук : спец. 21.06.01 «Екологічна безпека»/ Засідко Ірина Богданівна ; М-во освіти і науки України, Івано-Франків. НТУ нафти і газу. – Івано-Франківськ, 2021. – 20 с.

Ільїнська О. І. Зниження професійного ризику працівників офісу типу «Open Space» : автореф. дис. … канд. техн. наук : спец. 05.26.01 «Охорона праці»/ Ільїнська Ольга Ігорівна ; М-во освіти і науки України, ДУ «Нац. науково-дослідний ін-т промислової безпеки та охорони праці». – Харків, 2021. – 24 с.

Корецька О. В. Теоретико-методичне забезпечення управління фінансово-економічною безпекою підприємств основної портової діяльності : автореф. дис. … канд. екон. наук : спец. 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)»/ Корецька Ольга Валеріївна ; М-во освіти і науки України, Одеський нац. політехн. ун-т. – Одеса, 2021. – 24 с.

 Кулик М. В. Асинхронний електропривод з цифровою системою дискретно-фазового управління: автореф. дис. … канд. техн. наук : 05.09.03 «Електротехнічні комплекси та системи»/ Кулик Максим Володимирович ; М-во освіти і науки України, НТУ «Дніпровська політехніка». – Дніпро, 2021. – 20 с.

Мацак А. О. Підвищення екологічної безпеки водних об`єктів шляхом зменшення впливу дощових стічних вод з урбанізованих територій : автореф. дис. … канд. техн. наук : спец. 21.06.01 «Екологічна безпека» / Мацак Антон Олександрович ; М-во захисту довкілля та природних ресурсів України, НДУ «Український науково-дослідний ін-т екологічних проблем». – Харків, 2021. – 19 с.

Музика Л. В. Автоматизація процесу керування струминним подрібненням за акустичними сигналами робочих зон млина : автореф. дис. … канд. техн. наук : спец. 05.13.07 «Автоматизація процесів керування»/ Музика Лев Володимирович ; М-во освіти і науки України, НТУ «Дніпровська політехніка». – Дніпро, 2021. – 20 с.

Поштаренко А. В. Удосконалення процесу очищення стічних вод дріжджового виробництва : автореф. дис. … канд. техн. наук : спец. 21.06.01 «Екологічна безпека» / Поштаренко Анна Віталіївна ; М-во освіти і науки України, Держ. еколог. акад. післядипломної освіти та управління. – Київ, 2021. – 23 с.

Соловей О.С. Вдосконалення автоматизованих систем керування вантажними операціями з великоваговими негабаритними вантажами на морських суднах : автореф. дис. … канд. техн. наук : спец. 05.13.07 «Автоматизація процесів керування» / Соловей Олександр Степанович ; М-во освіти і науки України, Херсон. НТУ. – Херсон, 2021. – 21 с.

Ткалич І. М. Удосконалення методичних підходів до управління професійними ризиками на підприємствах гірничодобувної галузі : автореф. дис. … канд. техн. наук : спец. 05.26.01 «Охорона праці»/ Ткалич Ірина Миколаївна ; Держ. служба України з питань праці, НАН України, ДУ «Нац. науково-дослідний ін-т промислової безпеки та охорони праці». – Київ, 2021. – 22 с.

Холоденко А. М. Економіко-математичне моделювання розвитку виробничо- транспортних систем : автореф. дис. … д-ра екон. наук : спец. 08.00.11 «Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці» / Холоденко Анатолій Михайлович ;  М-во освіти і науки України, Хмельницький нац.  ун-т. – Хмельницький, 2021. – 41 с.

Вас може так само зацікавити

Видатний майстер документально-художньої прози Art

Видатний майстер документально-художньої прози

XIX Всеукраїнський радіодиктант національної єдності Art

XIX Всеукраїнський радіодиктант національної єдності

Як виглядає абетка з українським серцем Art

Як виглядає абетка з українським серцем

Пабло Пікассо : живопис, що шокував світ Art

Пабло Пікассо : живопис, що шокував світ