Електронний каталог

Науково-технічної бібліотеки

ДВНЗ "Національний гірничий університет"

Всего найдено 187072 записи

Корсунь А. О.
З історії створення Міжнародної служби обертання Землі. Ініциативи українських астрономів / Корсунь А. О.. -С. 97-102

Чередниченко А. К., Ткач М. Р.
К выбору параметров промежуточного теплоносителя регенеративного газотурбинного двигателя / Чередниченко А. К., Ткач М. Р.. -С. 101-105

Колядюк А. С., Шульженко Н. Г., Бабаев И. Н.
Численное моделирование течения пара в регулировочном клапане турбины / Колядюк А. С., Шульженко Н. Г., Бабаев И. Н.. -С. 106-110

Белоусов Е. В., Агеев М. С., Кобяков Н. Н.
Комплексная утилизация отходов сепарации топлива в судовых энергетических установках / Белоусов Е. В., Агеев М. С., Кобяков Н. Н.. -С. 111-114

Кумченко Я. А.
Новый класс высокоэффективных средств пожаротушения широкого спектра применения для авиационно-космической техники / Кумченко Я. А.. -С. 115-118

Груша А.
Увековечение памяти о Франциске Скорине в Беларуси / Груша А.. -С. 3-11

Тарасанко М. А., Тарасенко А. И.
Рациональное использование вторичных тепловых ресурсов в ГТД с ТУК на частичных режимах / Тарасанко М. А., Тарасенко А. И.. -С. 119-122

Кулманаков С. П., Кулманаков С. С.
Повышение энергоэффективности газопоршневых мини-ТЭЦ с перспективной системой питания / Кулманаков С. П., Кулманаков С. С.. -С. 123-126

Кралюк П.
Біблійні переклади Франциска Скорини та їх вплив на видання україномовних новозавітніх текстів часів Реформації / Кралюк П.. -С. 11-16

Швіридчук Є., Шиманяк М.
Числовий аналіз структури потоку в модельній турбіні RWTH Aachen / Швіридчук Є., Шиманяк М.. -С. 127-131

Корнилова Т.
Учение о мудрости Франциско Скорины / Корнилова Т.. -С. 16-18

Ковальчук Г.
Франциск Скорина за публікаціями вчених української діаспори 1920-х років / Ковальчук Г.. -С. 19-25

Єнджеєвські Л., Лампарт П.
Мікротурбіна Тесли фрикційного типу для маломасштабної когенерації / Єнджеєвські Л., Лампарт П.. -С. 132-137

Бондар Н., Ціборовська-Риморович І.
Скориніана Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського / Бондар Н., Ціборовська-Риморович І.. -С. 25-30

Комітет Верховної Ради з питань науки і освіти
Про Премію Верховної Ради України найталановитішим молодим ученим в галузі фундаментальних і прикладних досліджень та науково-технічних розробок за 2017р. / Комітет Верховної Ради з питань науки і освіти. -С.6

Баклан О.В.
Про контрольні функції громадськості у сфері підприємництва / Баклан О.В.. -С. 92 - 98

Беззубов Д.О.
До поняття юридичної безпеки фізичних осіб як суб`єктів права України (адміністративно-правовий аспект) / Беззубов Д.О.. -С. 99 - 105

Максименко О.В.
Адміністративні правовідносини в теорії адміністративного права України / Максименко О.В.. -С. 106 - 110

Суббот А.І.
Негативні явища, що впливають на безпечну діяльність працівників правоохоронних органів / Суббот А.І.. -С. 111 - 117

Билека Б. Д., Кабков В. Я., Сергиенко Р. В.
Особенности выбора начальных параметров безводного цикла Ренкина для энергетических установок, утилизирующих сбросную теплоту приводных газотурбинных установок компрессорных станций / Билека Б. Д., Кабков В. Я., Сергиенко Р. В.. -С. 138-141