Електронний каталог

Науково-технічної бібліотеки

ДВНЗ "Національний гірничий університет"

Всего найдено 188665 записей

Нгуен Минь Суан, Нгуен Ван Тхинь, Данг Ван Кхиен
Эффективность работы авиационных газовых турбин с воздушным охлаждением (ГТСВО) / Нгуен Минь Суан, Нгуен Ван Тхинь, Данг Ван Кхиен. -С. 83-90

Волошко О. В.
Синтез систем активного екранування магнітного поля повітряних ліній електропередач / Волошко О. В.. -С. 64-73

Крайнюк А. И., Крайнюк А. А., Брянцев М. А.
Повышение эффективности газотурбинного двигателя каскадного обмена давлением утилизацией теплоты отработавших сред / Крайнюк А. И., Крайнюк А. А., Брянцев М. А.. -С. 91-100

Джабраілов Р. А.
Принцип справедливості як основа трансформації економіко-правової системи держави / Джабраілов Р. А.. -С. 74-80

Патон Б. Є., Руденко Л. Г., Бочковська А. І.
Інформаційний образ держави / Патон Б. Є., Руденко Л. Г., Бочковська А. І.. -С. 81-87

Василенко В. А.
Генеза, зміст і шляхи реалізації концепції міжнародної екологічної безпеки / Василенко В. А.. -С. 88-96

Корсунь А. О.
З історії створення Міжнародної служби обертання Землі. Ініциативи українських астрономів / Корсунь А. О.. -С. 97-102

Чередниченко А. К., Ткач М. Р.
К выбору параметров промежуточного теплоносителя регенеративного газотурбинного двигателя / Чередниченко А. К., Ткач М. Р.. -С. 101-105

Колядюк А. С., Шульженко Н. Г., Бабаев И. Н.
Численное моделирование течения пара в регулировочном клапане турбины / Колядюк А. С., Шульженко Н. Г., Бабаев И. Н.. -С. 106-110

Белоусов Е. В., Агеев М. С., Кобяков Н. Н.
Комплексная утилизация отходов сепарации топлива в судовых энергетических установках / Белоусов Е. В., Агеев М. С., Кобяков Н. Н.. -С. 111-114

Кумченко Я. А.
Новый класс высокоэффективных средств пожаротушения широкого спектра применения для авиационно-космической техники / Кумченко Я. А.. -С. 115-118

Груша А.
Увековечение памяти о Франциске Скорине в Беларуси / Груша А.. -С. 3-11

Тарасанко М. А., Тарасенко А. И.
Рациональное использование вторичных тепловых ресурсов в ГТД с ТУК на частичных режимах / Тарасанко М. А., Тарасенко А. И.. -С. 119-122

Кулманаков С. П., Кулманаков С. С.
Повышение энергоэффективности газопоршневых мини-ТЭЦ с перспективной системой питания / Кулманаков С. П., Кулманаков С. С.. -С. 123-126

Кралюк П.
Біблійні переклади Франциска Скорини та їх вплив на видання україномовних новозавітніх текстів часів Реформації / Кралюк П.. -С. 11-16

Швіридчук Є., Шиманяк М.
Числовий аналіз структури потоку в модельній турбіні RWTH Aachen / Швіридчук Є., Шиманяк М.. -С. 127-131

Корнилова Т.
Учение о мудрости Франциско Скорины / Корнилова Т.. -С. 16-18

Ковальчук Г.
Франциск Скорина за публікаціями вчених української діаспори 1920-х років / Ковальчук Г.. -С. 19-25

Єнджеєвські Л., Лампарт П.
Мікротурбіна Тесли фрикційного типу для маломасштабної когенерації / Єнджеєвські Л., Лампарт П.. -С. 132-137

Бондар Н., Ціборовська-Риморович І.
Скориніана Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського / Бондар Н., Ціборовська-Риморович І.. -С. 25-30