Електронний каталог

Науково-технічної бібліотеки

ДВНЗ "Національний гірничий університет"

Всего найдено 197417 записей

Васілевський О. М.
Методологічні засади метрологічного забезпечення вимірювань параметрів руху електромоторів у статичному режимі роботи / Васілевський О. М.. -С. 42-52

Скляров В. П., Орловский В., Дворников А. А.
Экспериментальное исследование изменения температуры при внезапном расширении сверхзвукового парового потока / Скляров В. П., Орловский В., Дворников А. А.. -С. 3-9

Левченко Е. В., Субботович В. П., Юдин А. Ю., Бояршинов А. Ю.
Повышение эффективности конструкции рабочих лопаток последней ступени паровых турбин / Левченко Е. В., Субботович В. П., Юдин А. Ю., Бояршинов А. Ю.. -С. 10-14

Ершов С. В., Поливанов П. А., Сидоренко А. А., Деревянко А. И.
Численное решение задачи о взаимодействии скачка уплотнения с турбулентным пограничным слоем / Ершов С. В., Поливанов П. А., Сидоренко А. А., Деревянко А. И.. -С. 16-23

Соколовська А.М.
Політичний фіскальний цикл: концептуальні засади та українські реалії / Соколовська А.М.. -С. 7 - 26

Golovan I. V.
The parametrization method of generalized induction motor using the field analysis for design= Метод параметризації узагальненого асинхронного двигуна за результатами польового аналізу для цілей проектного синтезу / Golovan I. V.. -С.49-53.

Буряченко А.Є., Левченко К.М.
Поведінкова економіка та децентралізація бюджетної системи / Буряченко А.Є., Левченко К.М.. -С. 27 - 42

Богдан Т.П.
Глобальний борг як індикатор проблем світової економіки та виклики для фінансової політики України / Богдан Т.П.. -С. 43 - 63

Попов Г. Я., Фесенко А. А,
Об одном новом методе решения пространственной задачи для упругого слоя / Попов Г. Я., Фесенко А. А,. -С. 24-30

Моргун А. С., Крайсветня О. В.
Прогнозування за методом граничних елементів осідання 17-поверхової споруди / Моргун А. С., Крайсветня О. В.. -С. 53-56

Гасій Г. М.
Монтаж елементів просторових сталезалізобетонних конструкцій / Гасій Г. М.. -С. 57-60

Титар С. С., Зайцев Д. В.
Транспортування в'язких продуктів переробки нафти / Титар С. С., Зайцев Д. В.. -С. 61-64

Березюк О. В.
Моделювання поширеності способів утилізації звалищного газу для розробки обладнання та стратегії поводження з твердими побутовими відходами / Березюк О. В.. -С. 65-68

Говоруха В. Б.
Моделирование зон электрического пробоя у вершины трещины в пьезоэлектрическом материале / Говоруха В. Б.. -С. 31-37

Стискал О. А., Петрук В. Г.
Аналіз чинників екологічної безпеки хлорованої питної води / Стискал О. А., Петрук В. Г.. -С.69-75

Курпа Л. В., Осетров А. А.
Решение задач изгиба многослойных пологих оболочек с применением метода R-функций и сплайн-аппроксимации / Курпа Л. В., Осетров А. А.. -С. 38-50

Пантелят М. Г., Сафонов А. Н., Руденко Е. К., Шульженко Н. Г.
Математическое моделирование нестационарных электромагнитных полей в фрагментах ротора синхронного турбогенератора / Пантелят М. Г., Сафонов А. Н., Руденко Е. К., Шульженко Н. Г.. -С. 51-60

Ранський А. П., Гордієнко О. А., Євсєєва М. В.
Каталіз реакції переестерифікації природних тригліцеридів / Ранський А. П., Гордієнко О. А., Євсєєва М. В.. -С. 76-82

Ящолт А. Р., Присяжнюк Ю. С., Костик В. І.
Моделювання якості вод річок засобами геостатистичного аналізу з урахуванням напрямку їх течії, звивистості та топології приток / Ящолт А. Р., Присяжнюк Ю. С., Костик В. І.. -С. 83-90

Кулинич Т. В.
Управління персоналом вітчизняних підприємств з урахуванням трудової мотивації / Кулинич Т. В.. -С. 91-95