Електронний каталог

Науково-технічної бібліотеки

НТУ "Дніпровська політехніка"

Всего найдено 20331 запись

Андрющенко О.А.
Створення електропривода "тиристорний перетворювач напруги - асинхронний двигун" з покращеними динамічними та енергетичними показниками / Андрющенко О.А.. -Одеса.: 1999. -32с.

Калашнік Д.В.
Автоматизована система контролю та обліку зерна на підприємствах зернопереробної промисловості / Калашнік Д.В.. -Кіровоград.: 1999. -19с.

Зозуля В.А.
Автоматизація процесу відновлення гільз циліндрів сільськогосподарської техніки / Зозуля В.А.. -Кіровоград.: 1999. -20с

Лубенець С.В.
Автоматизація контролю якості та класифікації пальників газорозрядніх джерел світла в процесі їх виготовлення / Лубенець С.В.. -Кіровоград.: 1999. -17с

Захаров В.С.
Обгрунтування способу збереження стійкості виїмкових виробок застосуванням каркасного кріплення підсилення / Захаров В.С.. -Донецьк.: 1999. -21с

Демченко Г.В.
Вентильний реактивний тяговий двигун із живленням від джерела постійного струму / Демченко Г.В.. -Донецьк.: 1999. -19с

Трофимчук О.М.
Динаміка пористих пружних та пружнопластичних грунтів, що насичені рідиною / Трофимчук О.М.. -К..: 1999. -32с

Чорна І.М.
Економічна оцінка нафтових родовищ (на прикладі Передкарпатського нафтогазоносного басейну) / Чорна І.М.. -К..: 1999. -18с

Бунь В.П.
Методика вдосконалення якості функціонування АСУ котлоагрегата методами діагностики / Бунь В.П.. -К..: 1999. -16с

Терентьев Р.П.
Формирование радиационной обстановки и обеспечение радиационной безопасности при проходке транспортных тоннелей / Терентьев Р.П.. -Санкт-Петербург.: 1999. -23с

Малєєв М. В.
Обгрунтування параметрів та розробка конструкції міжрамних огорож підвищеної працездатності для рамного кріплення підготовчих виробок / Малєєв М. В.. -Донецьк.: 2000. -18 с

Гайворонський О. А.
Формування конкурентних відносин в перехідній економіці інверсійного типу / Гайворонський О. А.. -Харків.: 2000. -19 с

Гапонич Л. С.
Термоконтактний піроліз кам'яного та бурого вугілля в киплячому шарі / Гапонич Л. С.. -К..: 2000. -20 с

Кардаш В. В.
Аналіз процесів у вибухобезпечних оболонках для створення рудникових електричних апаратів на напругу до 1200 В / Кардаш В. В.. -Донецьк.: 2000. -19 с

Пушкар М. С.
Тенденції та закономірності розвитку бухгалтерського обліку в Україні. (Теоретико-методологічні аспекти) / Пушкар М. С.. -Тернопіль.: 2000. -31 с

Гусев В. Н.
Научные основы прогнозирования развития техногенных водопроводящих трещин при выемке свит угольных пластов под водными объектами / Гусев В. Н.. -СПб..: 2000. -35 с

Бондарчук А. М.
Выбор рациональных методов и средств защиты окружающей среды от загрязнения цинкосодержащей пылью в условиях ОАО "Северсталь" (г. Череповец) / Бондарчук А. М.. -СПб..: 2000. -21 с

Мизернюк А. В.
Интенсификация воздухообмена глубоких карьеров Севера комбинированным способом / Мизернюк А. В.. -СПб..: 2000. -20 с

Верещагіна Г. В.
Розробка та обгрунтування виробничої і збутової стратегії підприємства / Верещагіна Г. В.. -Харків.: 2000. -20 с

Спиваковский А. В.
Развитие методов оценки и обеспечения взрывобезопасности применения электрической энергии в тупиковых выработках угольных шахт / Спиваковский А. В.. -Донецк.: 2000. -20 с