Електронний каталог

Науково-технічної бібліотеки

ДВНЗ "Національний гірничий університет"

Всего найдено 20220 записей

Корнієнко В. Я.
Розвиток наукових основ процесів видобутку і вилучення бурштину з природних та техногенних покладів / Корнієнко В. Я.. -Дніпро.: 2018. -35 с.

Штомпель М. А.
Методи декодування та оптимізації завадостійких кодових конструкцій для телекомунікаційних систем / Штомпель М. А.. -Харків.: 2018. -44 с.

Федорова Н. Є.
Наука як фактор соціально-економічного розвитку суспільства / Федорова Н. Є.. -Дніпро.: 2018. -19 с. + CD

Фешанич Л. І.
Удосконалення інформаційного забезпечення системи антипомпажного захисту відцентрового нагнітача газоперекачувального агрегату на засадах штучного інтелекту / Фешанич Л. І.. -Івано-Франківськ.: 2018. -20 с.

Зубець Ю. Г.
Кримінальна відповідальність за ненадання допомоги особі, яка перtбуває в небезпечному для життя стані (ст. 136 КК України) / Зубець Ю. Г.. -Київ.: 2018. -20 с.

Кириченко А. І.
Організаційно-економічні засади управління прибутком сільськогосподарських підприємств / Кириченко А. І.. -Дніпро.: 2018. -20 с.

Ковальова Т. І.
Чинність кримінального закону в просторі: теоретико-прикладне дослідження / Ковальова Т. І.. -Київ.: 2018. -20 с.

Лєзіна А. В.
Управління цінністю проектів / Лєзіна А. В.. -Київ.: 2018. -20 с.

Пашковський Б. В.
Оптимальне керування процесом компримування природного газу в умовах невизначеності / Пашковський Б. В.. -Івано-Франківськ.: 2018. -19 с.

Мальцева О. В.
Модуси сміху в соціокультурній динаміці / Мальцева О. В.. -Дніпро.: 2018. -39 с.

Бережна Н. Г.
Підвищення ефективності та надійності функціонування транспортно-логістичного комплексу при перевезенні цукрового буряку / Бережна Н. Г.. -Харків.: 2018. -20 с.

Корнієць А. В.
Інформаційне забезпечення геоекологічного моніторингу використання земель регіону / Корнієць А. В.. -Харків.: 2018. -20 с.

Назін В. І.
Динаміка здвоєних гідростатодинамічних підшипників ковзання агрегатів енергоустановок / Назін В. І.. -Харків.: 2018. -46 с.

Глущенко О. В.
Формування фінансової архітектоніки забезпечення національного добробуту / Глущенко О. В.. -Харків.: 2018. -36 с.

Жалілов О. Ш.
Обгрунтування параметрів взаємодії вентиляторів головного провітрювання і шахтної вентиляційної мережі, що реконфігурується / Жалілов О. Ш.. -Дніпро.: 2018. -20 с.

Новіков Л. А.
Обгрунтування параметрів безпечного функціонування дільничних дегазаційних трубопроводів вугільних шахт / Новіков Л. А.. -Дніпро.: 2018. -20 с.

Федотов В. О.
Динаміка тягових електромеханічних комплексів рудникових електровозів з урахуванням експлуатаційних чинників залізорудних шахт / Федотов В. О.. -Вінниця.: 2018. -24 с.

Чуйко М. М.
Контроль змочування рідинами твердих тіл імпедансним методом / Чуйко М. М.. -Івано-Франківськ.: 2018. -20 с.

Сібекіна А. Ю.
Державне регулювання інтеграцією зовнішньоторговельного сектору України до ЄС / Сібекіна А. Ю.. -Київ.: 2018. -20 с.

Тимошенко К. В.
Інвестування розвитку людського капіталу промислового підприємства / Тимошенко К. В.. -Харків.: 2018. -20 с.