Електронний каталог

Науково-технічної бібліотеки

ДВНЗ "Національний гірничий університет"

Всего найдено 1153 записи

Товстоног М. М., Ястремський Л. С.
Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни "Інформатика" для студентів спеціальності "Розробка родовищ корисних копалин" / Товстоног М. М., Ястремський Л. С.. -Дніпропетровськ.: НГУ, 2010. c.

Войцех С. І., Галушко С. О.
Виробничі практики. Методичні вказівки для студентів галузей знань 1701 Інформаційна безпека та 0509 Радіотехніка, радіоелектронні апарати та зв'язок / Войцех С. І., Галушко С. О.. -Дніпропетровськ.: НГУ, 2010. c.

Кратенко Л. Я., Білан Н. В.
Геологія. Матеріали методичного забезпечення для студентів напряму підготовки 6.050301 Гірництво / Кратенко Л. Я., Білан Н. В.. -Дніпропетровськ.: НГУ, 2010. c.

Куліш В. І.
Збірка текстів та завдань з дисципліни "Іноземна (французька) мова для спілкування в академічному середовищі" до практичних занять та самостійної роботи магістрів / Куліш В. І.. -Дніпропетровськ.: НГУ, 2010. c.

Власов О. В.
Аналіз даних. Методичні рекомендації до проведення лабораторних робіт для студентів спеціальності 6.040303 Системний аналіз і управління / Власов О. В.. -Дніпропетровськ.: НГУ, 2010. c.

Мельников А. М., Коваленко О. А.
Стратегічне управління підприємством. Методичне забезпечення проведення практичних занять і виконання ситуаційно-розрахункових завдань. Для студентів спеціальностей 7.030504, 8.030504 Економіка ... / Мельников А. М., Коваленко О. А.. -Дніпропетровськ.: НГУ, 2010. c.

Трусов В. О., Логінов О. О.
Системи підтримки прийняття рішень. Методичні вказівки та індивідуальні завдання до лабораторних робіт для студентів спеціальності "Інтелектуальні системи прийняття рішень" напряму підготовки 6.050101 / Трусов В. О., Логінов О. О.. -Дніпропетровськ.: НГУ, 2010. c.

Кузьменко О. М., Хоменко О. Є.
Особливості підземної розробки рудних родовищ. Матеріали методичного забезпечення до практичних занять студентів спеціальності 7(8).050301 Розробка родовищ корисних копалин / Кузьменко О. М., Хоменко О. Є.. -Дніпропетровськ.: НГУ, 2010. c.

Симоненко В. І., Черняєв О. В.
Методичні вказівки до виконання практичних робіт з дисципліни "Теорія управління станом гірського масиву" / Симоненко В. І., Черняєв О. В.. -Дніпропетровськ.: НГУ, 2010. c.

Таран І. О., Олішевська В. Є.
Проектний аналіз. Методичні рекомендації до практичних робіт для студ. заочної форми навчання напряму підготовки 0701 Транспортні технології / Таран І. О., Олішевська В. Є.. -Дніпропетровськ.: НГУ, 2010. c.

Таран І. О., Грищенко Я. В.
Вантажні перевезення. Методичні рекомендації до практичних робіт для студентів денної форми навчання напряму підготовки 6.0701 Транспортні технології / Таран І. О., Грищенко Я. В.. -Дніпропетровськ.: НГУ, 2010. c.

Барташевська Л. І., Зайцев А. С.
Фізика. Методичні вказівки до лабораторних робіт з розділу "Електродинаміка" для студентів усіх спеціальностей / Барташевська Л. І., Зайцев А. С.. -Дніпропетровськ.: НГУ, 2010. c.

Заїка В. Т., Разумний Ю. Т.
Методичні вказівки та індивідуальні завдання до самостійної роботи з дисципліни "Управління електроспоживанням" для студентів спеціальностей "Електротехнічні системи електроспоживання", "Енергетичний / Заїка В. Т., Разумний Ю. Т.. -Дніпропетровськ.: НГУ, 2010. c.

Ткаченко С. М., Бешта Д. О.
Операційні системи / Ткаченко С. М., Бешта Д. О.. -Дніпропетровськ.: НГУ, 2010. c.

Єгоров П. О., Свєткіна О. Ю.
Органічна хімія / Єгоров П. О., Свєткіна О. Ю.. -Дніпропетровськ.: НГУ, 2010. c.

Лоцко В.
Лабораторні роботи з фізики / Лоцко В.. -Х.-К..: ОНТИ, 1937. -608 с.

Таран І. О., Грищенко Я. В.
Вантажні перевезення / Таран І. О., Грищенко Я. В.. -Дніпропетровськ.: НГУ, 2010. c.

Таран І. О., Грищенко Я. В.
Управління автомобільними перевезеннями / Таран І. О., Грищенко Я. В.. -Дніпропетровськ.: НГУ, 2010. c.

Новицький О. В.
Міжнародні перевезення. Методичні рекомендації до виконання розрахунково-графічного завдання для студентів денної форми навчання напряму пдготовки 0701 Транспортні технології / Новицький О. В.. -Дніпропетровськ.: НГУ, 2010. c.

Таран І. О., Грищенко Я. В.
Організація дорожнього руху. Методичні рекомендації до виконання курсового проекту для студентів денної та заочної форми навчання напряму пдготовки 0701 Транспортні технології / Таран І. О., Грищенко Я. В.. -Дніпропетровськ.: НГУ, 2010. c.