Електронний каталог

Науково-технічної бібліотеки

ДВНЗ "Національний гірничий університет"

Всего найдено 1162 записи

Почепов В. М., Демченко Ю. І., Максимова Е. О.
Програма виробничої практики для бакалаврів напряму підготовки 6.050301 "Гірництво" / Почепов В. М., Демченко Ю. І., Максимова Е. О.. -Дніпропетровськ.: НГУ, 2015. -10 c. + CD

Єгоров П. О., Нетяга О. Б., Тарасова Г. В.
Хімія. Методичні рекомендації до самостійного розв'язування задач з дисципліни студентами всіх напрямів підготовки / Єгоров П. О., Нетяга О. Б., Тарасова Г. В.. -Дніпропетровськ.: НГУ, 2015. -24 с. + CD

Темченко О. І., Нетяга О. Б., Тарасова Г. В.
Хімія. Методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт з дисципліни студентами всіх спеціальностей / Темченко О. І., Нетяга О. Б., Тарасова Г. В.. -Дніпропетровськ.: НГУ, 2015. -36 с. + CD

Яворська О. О., Чеберячко С. І., Чеберячко Ю. І., Радчук Д. І., Марченко В. В.
Охорона праці в галузі / Яворська О. О., Чеберячко С. І., Чеберячко Ю. І., Радчук Д. І., Марченко В. В.. -Дніпропетровськ.: НГУ, 2015. -33 с. + CD

Чеберячко С. І., Чеберячко Ю. І., Яворська О. О., Радчук Д. І., Марченко В. В.
Охорона праці в галузі / Чеберячко С. І., Чеберячко Ю. І., Яворська О. О., Радчук Д. І., Марченко В. В.. -Дніпропетровськ.: НГУ, 2015. -51с. + CD

Миронова І. Г., Деменко О. В., Федотов В. В., Павличенко А. В.
Ландшафтно-екологічна навчальна практика / Миронова І. Г., Деменко О. В., Федотов В. В., Павличенко А. В.. -Дніпропетровськ.: НГУ, 2015. -26 с. + CD

Методические указания к выполнению лабораторных работ по дисциплине "Маркшейдерское дело" для студентов специальности 0901 -Днепропетровск.: ДГИ, 1989. c.

Методические указания по проектированию внутрифабричных гидротранспортных установок по дисциплине "Стационарные установки горных предприятий" -Днепропетровск.: ДГИ, 1990. -58 с.

Бабенко Т. В., Корнєєв М. В., Кручінін О. В., Тимофєєв Д. С.
Методичні рекомендації до підготовки та захисту дипломної роботи (проекту) для студентів галузі знань1701 "Інформаційна безпека" та спеціальності 125 "Кібербезпека" / Бабенко Т. В., Корнєєв М. В., Кручінін О. В., Тимофєєв Д. С.. -Дніпропетровськ.: НГУ, 2016. -44 с. + CD

Скобенко А. В., Григорьев А. Е., Терещук Р. Н., Халимендик А. В.
Технология строительства горизонтальных и наклонных выработок / Скобенко А. В., Григорьев А. Е., Терещук Р. Н., Халимендик А. В.. -Днепропетровск.: НГУ, 2016. -63 с. + CD

Цвіркун Л. І., Ткаченко С. М., Панферова Я. В.
Дипломування / Цвіркун Л. І., Ткаченко С. М., Панферова Я. В.. -Дніпропетровськ.: НГУ, 2016. -56 с. + CD

Свєткіна О. Ю., Нетяга О. Б., Тарасова Г. В.
Реакції розкладу вибухових речовин / Свєткіна О. Ю., Нетяга О. Б., Тарасова Г. В.. -Дніпропетровськ.: НГУ, 2016. -19 с.

Свєткіна О. Ю., Лисицька С. М., Полулях О. В.
Хімія конструкційних матеріалів / Свєткіна О. Ю., Лисицька С. М., Полулях О. В.. -Дніпропетровськ.: НГУ, 2016. -27 с.

Фальштинський В. С., Дичковський Р. О., Яворський А. В., Собещанський Д. М.
Теорія геодинамічних явищ. Матеріали методичного забезпечення до практичних занять для бакалаврів напряму підготовки 6.050301 Гірництво / Фальштинський В. С., Дичковський Р. О., Яворський А. В., Собещанський Д. М.. -Дніпропетровськ.: НГУ, 2015. -43 с.

Табаченко М. М., Дичковський Р. О., Владико О. Б., Мальцев Д. В., Фальштинський В. С., Яворський А. В., Лозинський В. Г.
Фізико-хімічна геотехнологія. Матеріали методичного забезпечення до практичних занять з дисципліни для студентів спеціальності 184 Гірництво / Табаченко М. М., Дичковський Р. О., Владико О. Б., Мальцев Д. В., Фальштинський В. С., Яворський А. В., Лозинський В. Г.. -Дніпропетровськ.: НГУ, 2015. -63 с..

Голінько В. І., Фрундін В. Ю., Чеберячко Ю. І., Іконніков М. Ю., Марченко В. Г.
Дослідження апаратури захисту людини та технічних засобів у мережах змінного струму напругою до 1000 В. / Голінько В. І., Фрундін В. Ю., Чеберячко Ю. І., Іконніков М. Ю., Марченко В. Г.. -Дніпропетровськ.: НГУ, 2016. -16 с.

Кагадій Т. С., Шелест Л. І.
Ряди. Матеріали методичного забезпечення поглибленого вивчення розділу студентами технічних спеціальностей / Кагадій Т. С., Шелест Л. І.. -Дніпропетровськ.: НГУ, 2016. -54 с.

Сергєєва К. Л.
Розпізнавання образів та обробка зображень. Методичні рекомендації до лабораторних занять з дисципліни / Сергєєва К. Л.. -Дніпро.: НГУ, 2016. -69 с.

Сергєєва К. Л.
Геостатистика. Методичні рекомендації до лабораторних занять з дисципліни / Сергєєва К. Л.. -Дніпро.: НГУ, 2016. -62 с.

Махова Л. О., Виприцький А. О.
Основи римського приватного права. Робоча програма навчальної дисципліни / Махова Л. О., Виприцький А. О.. -Дніпро.: НГУ, 2016. -46 с.